GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde Bakana 10 milyonluk özel konuk evi

İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde Bakana 10 milyonluk özel konuk evi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların yaşamlarına son verdiği  bir süreçte İller Bankası Macunköy Tesisleri’nde Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum için 10 milyonluk, ithal malzemelerin kullanılacağı özel bir konuk evi yapıldığını bildirdi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu bir israf projesidir. Yık yap yaklaşımı ile kamusal alanları, halka açık kullanılan tesisleri kendilerine kapatıyorlar.  İnsanlar bu kadar yoksulluk içindeyken, vicdanen nasıl rahat olabiliyorlar? İsraf politikaları özel konuk evi uygulamaları bakanlara da sirayet etti. İsrafın başı yönetenlerin kendisidir. Değil 10 milyonun bir liranın bile çok kıymetli olduğu süreçte bakan halka açık tesislere konuk evi yaptırıyor, bu israfı kamuoyunun takdirine sunuyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Saltanat sevdası bakanlara kadar düştü

“Saltanat sevdası Bakanlara kadar düştü. Buldukları kamusal sosyal tesis alanlarını birer konuk evi haline getirmeye çalışıyorlar. İller Bankası’na, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bu konuyu sorgulayan yazılar yazdık. Oradan gelen cevaplara göre bir hukuksal süreç başlatacağız. İnsanların aç kaldığı evlerini geçindiremediği ekonomik krizde, insanların çocuğunu okutamadığı bir dönemde metrekaresi eurolarla hesaplanan ithal malzemelerin kullanılması da israf değil de nedir. Konuk evi için inşaat yapım maliyetinin yaklaşık 10 milyon lira olması akla ziyandır. İnşaatın bir metrekaresi 12 işçinin bir aylık maaşı. Mermerinden tavan kaplamalarına yağmur oluklarına kadar ithal malzeme kullanılması da katmerli israftır” diyen Candan, süreci şöyle özetledi:

“Ulus’taki tarihi ana binanın yıkılmasıyla bir bölüm İller Bankası’nın Macunköy Yerleşkesi’ne taşındı. Alanın diğer kısmı ise İller Bankası’nın sosyal tesisleri olarak kullanılıyordu. Sosyal tesislere ve kamusal yaklaşıma baktığınızda Cumhuriyet’in kuruluş yıllarının izlerini taşıyor.  Kurum bir taraftan kamu hizmeti veriyor bir taraftan yerleşke içerisinde, lokal, yüzme havuzu,  spor tesisler, , kreş ve parkı ile birlikte çalışanlarına ve halka hizmet veriyor.  Yerleşkenin tamamı 96 bin 500 metrekare. Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İller Bankası, yerleşkenin yarısını planlıyor ve bu alana Macunköy sosyal tesislerine ek bina yapıyoruz diyerek bakana konuk evi yapıyor. Kabul salonu, özel çalışma odası, bahçe ve peyzaj düzenlemesi ile yerleşke duvarla ikiye ayrılarak bakana özel has bahçemi planlanıyor?  İki yıl önce yerleşkenin yarısını satışa çıkarttılar. Misafirhanesi, arşivini, atölye binaların iki kere satışa çıkarttılar, satamadılar. Bu  kamusal olanı, kapama yaklaşımı iktidara sirayet eden bir bakış açısının İller Bankası’ndaki yansıması olarak görüyoruz.”

Alanda ağaç katliamı da yapılacak

Candan, “Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı bir şekilde Atatürk Orman Çiftliği'nde Kaçak Saray yaptırılırsa, bakan da gider İller Bankas'ının alanına konuk evi yaptırır. Katmerli israf dönemi yaşıyoruz.  Bu yerleşke yeşil alanı içerisinde, alanda işaretlemeler yapılmış durumda alanlar var. Alanda 30 yıllık ağaçlar var bu ağaçların bir kısmı kesilecek bu ağaçların ağaç rölevesi bile yapılmamış. Müdahale paftaları yapılmamış durumda. Süreci yakından  takip ediyoruz” dedi.

Candan, İller Bankası'nın kuruluş açısından önemine de şöyle değindi:

“İller Bankası Cumhuriyet’in kuruluşu ile Atatürk’ün isteği ile Cumhuriyetin kentleşme politikalarının Anadolu’ya yayılması ve belediyelere finans sağlamak üzere Belediyeler Bankası olarak kuruldu. Şimdi değişen statüsü ile birlikte,  neoliberal politikalara hizmet eden bir yapıya büründürüldü. Yoğun olarak kamuoyunun gündemine Ulus’taki Seyfi Arkan’ın yaptığı İller Bankası Binasının hukuksuz bir şekilde yıkılmasıyla gündemde yer alan İller Bankası  kuruluş ilkeleri açısından çok önemli bir  model, ve dünyada örneği yok. Ancak kuruluş amaçları neoliberal politikalara kurban edilirken, kamusal alanları da peşkeş çekiliyor.”

Candan, bu kapsamda  ‘İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’na resmi yazılar yazdıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“İller Bankası’nın mülkiyetine olan Macunköy tesislerinde sondaj, işaretlemeler ve yıkım çalışmaları, tesis içerisindeki söz konusu inşaat faaliyetleri,  hizmet alımı yöntemi ile yapmış oldukları proje ihalesi ile ilgili faaliyetlerin nedeni sorduk. Bu noktada, yeni ihaleye çıkılarak tenis kortu, spor salonu, havuz ve sosyal tesis alanlarına ilişkin gerçekleştirilen yıkım ve işaretlemelerin; hangi ihtiyaç kapsamında planlandığı, gerekçe ve yeni işlevler konusunda proje etüt çalışmalarının, ihtiyaç programının hazırlanıp hazırlanmadığını,  yerleşkenin mevcut yapı stoğunun da yer aldığı (yıkımlardan önceki) vaziyet planını, bu güne kadar hangi binaların ve tesislerin yıkımının gerçekleştirildiği, halen yıkım için programlanan alanların hangilerinin olduğu, arşiv, atölyeler, bölge binaları ve halı saha vb. alan kullanımlara ait olan arazi ile daha önce satışa çıkartılan( 2 kez) yıkılan lojmanlar ve mevcut kreş binası arazisinin satışın gerçekleşmediği, satışa çıkarılacak arazi büyüklüğü ve yapı stoğu hakkında bir program yapılıp, yapılmadığı, sondaj, işaretleme ve yıkım yapılan alanların inşaat uygulama ihaleleri ve yer teslimlerinin yapılıp yapılmadığı, İller Bankası mülkiyetinde bulunan Macunköy Yerleşkesi arazisinin alan büyüklüğü (m2) ile birlikte, yerleşke içerisindeki tüm yapı adalarında bulunan bina stoğu hakkında inşaat alan büyüklükleri ( emsal/hmax) ve kullanım niteliklerinin neler olduğu, kamu hizmet alanı olarak İller Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde olan Macunköy Yerleşkesinde satışı yapılacak başka bir arazi tahsisi bulunup, bulunmadığı, alanda planlanan çevre düzenlemesi kapsamında çok yıllık ağaçların kesiminin söz konusu olup olmadığı, söz konusu ise hangi planlama kapsamında tespit edilip, edilmediği, hizmet alımı yöntemi ile 21F üzerinden yapılan ihalede aranan belgeler arasında Serbest Mimarlık Hizmeti verilebilmesi için koşul olan Büro Tescil Belgesi evrakı  ile birlikte sözleşme imzalanmasını müteakip ilgili Mimarlık Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.’ne ait ve ilgili projenin meslek odası tarafından mesleki denetimden geçirilmesi sonrası alınması gereken Sicil Durum Belgesi evraklarının aranıp aranmadığı, sözleşme tarihi sonrası 60 gün içerisinde tamamlanması gereken Macunköy Sosyal Tesisleri Yerleşkesi Avan (Ön), Kesin, Uygulama ve Detay projelerini ve projeye ilişkin düzenlenmiş ruhsatları, ağaç rölöve ve tespit planını sorguladık. Proje ve ruhsatları ve ilgili tüm belgeleri Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği tarafımıza iletilmesini talep ettik.”

Kamu yararını savunmaya ve hesap sormaya devam edeceğiz  

Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“İller Bankası’nda böyle bir projeye neden ihtiyaç duyuldu? Mimarlık projelerinin hangi ihtiyaç programına göre nasıl belirlendiğine dair şeffaflığın olmadığı yöntemlere alışmış durumdayız. Ancak bu duruma her seferinde itiraz edeceğimizi ve proje mimari programlarının nasıl bir yöntemle belirlendiğini her seferinde sorgulayacağımızı yeniden vurgulamak istiyorum. Macunköy Sosyal Tesisleri alanının yarısı zaten iki yıl önce satışa çıkarılmış ancak bir türlü alıcı bulamamış. 116 dairelik, 5 bloktan oluşan lojmanlar yıkılmış ve yıkıldıktan sonra yerine herhangi bir şey tanımlanmamış yani kamu zararına neden olunmuş durumda. Şimdi ise iki sene sonra sosyal tesis tarafında yeniden bir projelendirmeye gidiliyor. Bu proje için hazırlanan herhangi bir etüt çalışması var mı, ihtiyaçlar nasıl belirlendi, kullanıcıların bir şikâyeti mi vardı, eksik kalan işlevler mi vardı, bu ihtiyaç nereden kaynaklandı? Ama yok Bakan’ın konuklarını ağırlayacağı bir yere çok ihtiyacı varsa çok yakında Kaçak Saray’ın bin tane odası var. Bunlardan bir tanesi kullanılabilirdi. Burada kamuya açık arazide yeniden bir yapıma gitmek, spor salonunu yıkıp yeniden daha büyük bir spor salonu yapmak ya da yüzme havuzunu yıkıp Bakan’a özel konuk evi yapmak gibi değişiklikler bugün şu ekonomik kriz ortamında ihtiyaç duyulacak en son şey. Tüm bu projelendirme süreçleri her aşamasıyla kamuoyuna açıklanmalı, biz bu israf projelerine karşı kamu yararını savunmaya ve hesap sormaya devam edeceğiz.”


Toplam Görüntülenme : 41758
Kategori Haberleri

Yargı, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yapılaşma baskısı yaratan plan değişikliğini iptal etti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Başkent’te Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde, ekolojik öneme sahip alanlarda yapılaşma baskısı yaratan kamu yararına aykırı plan değişikliğinin iptali için dava açmıştı.
20 Ekim 2023
Yargı, ağaçlandırılacak kırsal yerleşik alanı yapılaşmaya açan plan değişikliğini iptal etti
Ankara 18. İdare Mahkemesi,  söz konusu Yakupabdal Mahallesi Kırsal Yerleşik Alanı ve Çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini iptal etti.
05 Ekim 2023
AOÇ Medipol Plan değişikliği davasında bilirkişi raporu yayınlandı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  plan değişikliği yapılarak Medipol’e tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği toprakları için mücadeleden vazgeçmiyor.
17 Temmuz 2023
Yargı, Örnek Mahallesi rantsal dönüşüm planlarını ikinci kez iptal etti
Tüm baskılara rağmen kentsel dönüşüm adı altında yapılan ve kent dokusunu bozan rantsal dönüşümü yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararını savunmaya devam ediyor.
02 Haziran 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!