GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı, ağaçlandırılacak kırsal yerleşik alanı yapılaşmaya açan plan değişikliğini iptal etti

Yargı, ağaçlandırılacak kırsal yerleşik alanı yapılaşmaya açan plan değişikliğini iptal etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Yakupabdal Mahallesi’nde ağaçlandırılacak alanı yapılaşmaya açan plan değişikliğine dava açmıştı.

Ankara 18. İdare Mahkemesi,  söz konusu Yakupabdal Mahallesi Kırsal Yerleşik Alanı ve Çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini iptal etti.

Kararı Değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,  “Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı plan değişikliklerini yakın takipteyiz. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi,  Yakupabdal Mahallesi’nde düşük yoğunluklu konut alanı ve ağaçlandırılacak kırsal yerleşik alan ve çevresinde kamu yararına aykırı bir şekilde plan değişikliği yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2023 tarih ve 91 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Yakupabdal Mahallesi Kırsal Yerleşik Alanı ve Çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini yargıya taşıdık. Ankara 18. İdare Mahkemesi de,  bir kez daha haklılığımızı tescil etti ve söz konusu plan değişikliğini iptal etti” dedi.

 

Yargı: İmar planı hukuka aykırıdır

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Mahkeme gerekçesinde yer alan ‘Dava konusu alanın 2007 onaylı Başkent Ankara Nazım İmar Planında ‘İkincil Konut Alanları (Hafta Sonu Evleri), Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanları, Kentsel ve Bölgesel Parklar, Bağcılık-Bahçecilik Alanları ve Ağaçlandırılacak Alanlar’ olarak belirlendiği, dava konusu imar planında ise ‘Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı, Seyrek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, İbadet Alanı, Park ve Yeşil Alan, Spor Alanı, Teknik Altyapı Alanı, İçme Suyu Tesisleri Alanı, Mezarlık Alanı, Genel Otopark ve Yol" kullanım fonksiyonunda düzenlendiği, üst ölçekli imar planında ‘Ağaçlandırılacak alan’ kullanımlı kısımlarda yoğun yapılaşma görüldüğünden üst ölçekli imar planı ile uyumlu olmadığı ve plan hiyerarşisi sağlanmadığı, bu itibarla şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırılık oluşturduğu anlaşılan dava konusu imar planı değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır’ ifadeleri bu alanda yüksek yoğunluklu yapılaşmanın yanlışlığını ortaya koymuştur.”

Bilimsel bilgimizi halkın yararına kullanmayı sürdüreceğiz

Candan, şunları kaydetti:

  “Bizim açtığımız davalar aslında Ankara’nın yeniden planlı gelişmesine, kentin yaralarının onarılmasına, Başkentin geleceğinin tasarlanmasına ilişkin hem belediyeye hem Ankaralılar’a bir fırsat sunuyor. Yapılması gereken kamu yararını gözeten, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun imar planları hazırlamaktır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi yanlış kentleşme politikalarına dava açarken, yanlışı kimin yaptığına bakmadan bilimsel bilginin ışığında halkın yararına bir süreç işletmeye devam edecektir.”


Toplam Görüntülenme : 3513
Kategori Haberleri

Yargı, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yapılaşma baskısı yaratan plan değişikliğini iptal etti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Başkent’te Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde, ekolojik öneme sahip alanlarda yapılaşma baskısı yaratan kamu yararına aykırı plan değişikliğinin iptali için dava açmıştı.
20 Ekim 2023
Yargı, ağaçlandırılacak kırsal yerleşik alanı yapılaşmaya açan plan değişikliğini iptal etti
Ankara 18. İdare Mahkemesi,  söz konusu Yakupabdal Mahallesi Kırsal Yerleşik Alanı ve Çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini iptal etti.
05 Ekim 2023
AOÇ Medipol Plan değişikliği davasında bilirkişi raporu yayınlandı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  plan değişikliği yapılarak Medipol’e tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği toprakları için mücadeleden vazgeçmiyor.
17 Temmuz 2023
Yargı, Örnek Mahallesi rantsal dönüşüm planlarını ikinci kez iptal etti
Tüm baskılara rağmen kentsel dönüşüm adı altında yapılan ve kent dokusunu bozan rantsal dönüşümü yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararını savunmaya devam ediyor.
02 Haziran 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!