GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Beşevler’de yürütmesi durdurulan alanda kazılar yapılıyor

Beşevler’de  yürütmesi durdurulan alanda kazılar yapılıyor

Mimarlar belediyeye başvurarak ruhsat işlemini sordu, hukuka aykırı kazıların durdurulmasını istedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararına aykırı plan değişikliklerini yargıya taşımaya devam ediyor. Yenimahalle ilçesindeki Beşevler ‘deki eğitim alanının plan değişikliği yapılarak eğitim tesis alanının kamu yararına ve hukuka aykırı bir şekilde ibadet alanına dönüştürülmüştü.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, söz konusu alana dair,  Yenimahalle ilçesi 7286 ada 7 parselde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2019 tarihli ve 360 sayılı Yenimahalle ilçesi 7286 ada 7 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile dava açmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,

“Ankara 18. İdare Mahkemesi,  plan notlarının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu,  dava konusu plan değişiklikleri uyarınca yapılacak uygulamaların telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet vereceği gerekçesiyle,  dava konusu işlemin yürütülmesini durdurdu. Öte yandan semt sakinleri bölgede kazı yapıldığını bize bildirdi. Bu kapsamda Yenimahalle Belediyesi’ne, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, Ankara Valiliği’ne ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne resmi yazıyla başvurarak anılan yargı kararına konu Beşevler Mahallesi 7286 ada 7 parsele ilişkin ruhsat işlemi tesis edilip edilmediğini sorguladık. Ruhsat verildiyse, yargı kararı neticesinde ruhsatın iptal edilerek tarafımıza Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi verilmesini istedik. Konunu bütün aşamalarını takipteyiz” dedi.

Alanda cami alanına düzenlemesine ihtiyaç yoktur

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

 “Hukuk mücadelemizin sonuç verdiğini görmek sevindiricidir. Söz konusu alana dair mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Mahkeme gerekçesinde ‘Dava konusu nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin mevzuatta öngörülen analiz ve araştırmalar yapılmadan ve her ne kadar alanın tahsis amacının değiştirilmesine ilişkin ilgili kurumların uygun görüşü alınmış olsa da, söz konusu görüşler haricinde, planın değişiklik gerekçesinin açıklayan nesnel, teknik ve bilimsel veriler ortaya konulmadan hazırlanması, dava konusu alanda eğitim tesisleri alanının dini tesisleri alanına dönüştürülmesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi gereği alanda eşdeğer bir eğitim tesisleri alanı ayrılması gerekirken, davalı idarenin bu yönde bir tasarrufta bulunmaması ve bu haliyle dava konusu alanda eğitim tesisleri yönünden sosyal donatı dengesinin bozulması, dava konusu parselin bulunduğu kesimde yer alan mevcut/planlı ve inşaat halindeki ibadet yerleri ve bunların hizmet etki alanları göz önüne alınarak dava konusu taşınmazda bir cami alanı düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaması, dolayısıyla dava konusu düzenlemenin geçerli ve tutarlı bir teknik gerekçeye dayanmaması, bu yönüyle plan değişikliğini gerektiren zorunlu bir durumun olmadığı sonucuna varılmıştır’ ifadelerine yer verilmiştir.  Bu  karar haklılığımızın kanıtıdır”
Toplam Görüntülenme : 1700
Kategori Haberleri

Mimarların açtığı davada, Danıştay 6.Daire 271 Sayılı İlke Kararı’nı iptal etti
Atatürk Orman Çiftliği’nde Kaçak Saray yapılmasına ilişkin, 2014 yılında 5.İdare Mahkemesi Kaçak Saray’ın yapılamayacağına dair karar vermesinin hemen akabinde, tarihi alanlarda kamu binası yapılabilmesinin önünü açan 271 sayılı ilke kararı değiştirilmişti. Mimarlar Odası’nın açtığı davada 271 Sayılı İlke Kararı bir kez daha Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildi.
19 Şubat 2021
Mimarların açtığı davada, Danıştay 6. Daire TOGO kulelerinin hukuka aykırılığını tescil etti
Mimarlar: TOGO ikiz kuleleri artık yok hükmündedir, Büyükşehir Belediyesi’ni göreve davet ediyoruz
12 Şubat 2021
AOÇ’de kiralama yoluyla yine talan yine yapılaşma
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği sınırları içerisindeki yaklaşık 74  bin metrekare büyüklüğündeki birinci derece doğal ve tarihi SİT alanının otopark, rekreasyon ve tarım alanı olarak kiraya verilmesine tepki gösterdi.
11 Şubat 2021
Meslek odalarının açtığı dava sonucu Gökçek rant düzeni olan Çevre Düzeni Planı iptal edildi
Candan:  Bu kararla birlikte Kaçak Saray katmerli Kaçak Saray olmuştur 
30 Aralık 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!