GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Beşevler’de yürütmesi durdurulan alanda kazılar yapılıyor

Beşevler’de  yürütmesi durdurulan alanda kazılar yapılıyor

Mimarlar belediyeye başvurarak ruhsat işlemini sordu, hukuka aykırı kazıların durdurulmasını istedi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararına aykırı plan değişikliklerini yargıya taşımaya devam ediyor. Yenimahalle ilçesindeki Beşevler ‘deki eğitim alanının plan değişikliği yapılarak eğitim tesis alanının kamu yararına ve hukuka aykırı bir şekilde ibadet alanına dönüştürülmüştü.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, söz konusu alana dair,  Yenimahalle ilçesi 7286 ada 7 parselde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2019 tarihli ve 360 sayılı Yenimahalle ilçesi 7286 ada 7 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile dava açmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,

“Ankara 18. İdare Mahkemesi,  plan notlarının şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu,  dava konusu plan değişiklikleri uyarınca yapılacak uygulamaların telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet vereceği gerekçesiyle,  dava konusu işlemin yürütülmesini durdurdu. Öte yandan semt sakinleri bölgede kazı yapıldığını bize bildirdi. Bu kapsamda Yenimahalle Belediyesi’ne, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, Ankara Valiliği’ne ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne resmi yazıyla başvurarak anılan yargı kararına konu Beşevler Mahallesi 7286 ada 7 parsele ilişkin ruhsat işlemi tesis edilip edilmediğini sorguladık. Ruhsat verildiyse, yargı kararı neticesinde ruhsatın iptal edilerek tarafımıza Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi verilmesini istedik. Konunu bütün aşamalarını takipteyiz” dedi.

Alanda cami alanına düzenlemesine ihtiyaç yoktur

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

 “Hukuk mücadelemizin sonuç verdiğini görmek sevindiricidir. Söz konusu alana dair mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Mahkeme gerekçesinde ‘Dava konusu nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin mevzuatta öngörülen analiz ve araştırmalar yapılmadan ve her ne kadar alanın tahsis amacının değiştirilmesine ilişkin ilgili kurumların uygun görüşü alınmış olsa da, söz konusu görüşler haricinde, planın değişiklik gerekçesinin açıklayan nesnel, teknik ve bilimsel veriler ortaya konulmadan hazırlanması, dava konusu alanda eğitim tesisleri alanının dini tesisleri alanına dönüştürülmesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi gereği alanda eşdeğer bir eğitim tesisleri alanı ayrılması gerekirken, davalı idarenin bu yönde bir tasarrufta bulunmaması ve bu haliyle dava konusu alanda eğitim tesisleri yönünden sosyal donatı dengesinin bozulması, dava konusu parselin bulunduğu kesimde yer alan mevcut/planlı ve inşaat halindeki ibadet yerleri ve bunların hizmet etki alanları göz önüne alınarak dava konusu taşınmazda bir cami alanı düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaması, dolayısıyla dava konusu düzenlemenin geçerli ve tutarlı bir teknik gerekçeye dayanmaması, bu yönüyle plan değişikliğini gerektiren zorunlu bir durumun olmadığı sonucuna varılmıştır’ ifadelerine yer verilmiştir.  Bu  karar haklılığımızın kanıtıdır”
Toplam Görüntülenme : 7033
Kategori Haberleri

Yargı, son noktayı koydu: Atatürk Orman Çiftliği alanlarında askeri alan yapamazsınız
Yargı, Atatürk Orman Çiftliği’nin askeri  alan olarak yapılaşmaya açılmasına ilişkin plan değişikliğine 2 kez yürütmeyi durdurma verdi, itiraz edilince itirazı reddetti. Yapılaşma ısrarını dördüncü kez iptal etti.
10 Ocak 2022
Bilirkişiler: Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Ankara’nın simge yapılarındandır, tescil edilmelidir
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  Başkent'te kent merkezindeki şehir hastaneleri nedeniyle kapatılan, nitelikli sağlık hizmetinin verildiği, Cumhuriyet değeri ve kültür mirası hastane yapılarının korunması için mücadeleye devam ediyor.
24 Aralık 2021
Mimarların açtığı davada, yargıdan Yumurtatepe Tümülüsü üzerinde 15 Temmuz Müzesi yapma planına iptal kararı
Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ”Ankara’nın 5 bin yıllık tarihinin izlerinin yok edilmesine yargı izin vermedi” dedi.
08 Ekim 2021
Tarihi Evkaf Apartmanı’na pide salonu vasatlığı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  Ulus Altındağ’da Küçük Tiyatro’nun olduğu II. Vakıf Apartmanı (Evkaf Apartmanı)’nın görsel tehdit altında olduğunu bildirdi.
30 Eylül 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!