GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı kamu arazisinin Verimlilik Vakfı lehine planlanması kararını iptal etti

Yargı, kamu arazisinin Verimlilik Vakfı lehine planlanması kararını iptal etti

Ankara 7.İdare Mahkemesi,  Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Beytepe’de eğitim amaçlı parselin Türkiye Verimlilik Vakfı lehine yapılan plan değişikliğine izin vermedi.   Yargı, söz konusu Ankara ili Beytepe Mahallesi 26053 ada 13 sayılı parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine dair dava konusu işlemleri iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kent toprakları ve kamu arazileri vakıflara peşkeş çekiliyor. Kamunun en değerli alanları talan ediliyor. Plan değişikliği yapılarak Bilkent’te ODTÜ yolu sınırındaki,  35 bin 435 metrekarelik kamusal alanın Türkiye Verimlilik Vakfı kullanımına özgülenmesi kamu yararına aykırıdır. Kamunun kaynakları vakıflara peşkeş çekilemez. Söz konusu plan değişikliklerinin iptal edilmesi için Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak yargıya başvurduk. Ankara 7. İdare Mahkemesi de, bilirkişi raporlarını esas alarak, hukuka ve kamu yararına aykırı plan değişikliklerini iptal etti” dedi.

 

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

 “Mahkeme iki bilirkişi raporunu da değerlendirmiş, iptal gerekçesinde bilirkişi raporlarına da atıfta bulunmuştur. Bilim insanları iki raporda da, ‘Dava konusu plan değişikliklerinin; plan hiyerarşisi ilke ve esaslarına, yoğunluk, ulaşım, çevresel etkiler, yapılaşma, bölgenin yapısal dokusuna yönelik unsurlara uygun olmadığı, söz konusu alanda konuları itibariyle yapılmalarını zorunlu kılan nedenlerin bulunmadığı, belirtilen tüm görüşler doğrultusunda Ankara İli, Çankaya İlçesi, Beytepe Mahallesi 26053 ada 13 parsele ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin, üst kademe planlar ve planlama kademelenmesi ilke ve esaslarına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı, planlamanın bütünlüğü ve tutarlılığı ilkelerine aykırı olduğu " şeklinde görüş bildirmişlerdir. Bilirkişiler raporda, söz konusu parselde eğitim amaçlı parselin özelleştirilmesinin kamu yararına aykırılığını da gözlerine önüne sermiştir.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını savunmaya devam edeceğiz.”

Plan değişikliklerinin hukuki dayanağı yok

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan “Taraflara ve müdahile ayrı ayrı tebliğ edilen her iki bilirkişi raporuna da yapılan itirazlar yerinde görülmemiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı (ÇDP)’nın işbu davanın açıldığı 03.02.2020 tarihinden sonra aynı yıl içerisinde Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 28/09/2020 tarih ve 2018/551 E. 2020/1610 K. sayılı kararı ile iptal edildiği ve işbu davaya konu imar planlarının da; Ankara 9. İdare Mahkemesinin belirtilen kararı ile iptaline hükmedilen 1/100.000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planına dayanılmak suretiyle yapıldığı ve gelinen aşamada hukuki dayanaklarının kalmadığı ve hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu planların iptaline karar verilmiştir” ifadelerine de dikkat çekti.


Toplam Görüntülenme : 2690
Kategori Haberleri

Mimarlar yol yapımıyla Kapadokya’nın yok edilmesine izin veren yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, UNESCO Dünya Kültür mirası listesinde bulunan Kapadokya’da yol yapım çalışmaları ile doğa ve tarih katliamı yapılmasının peşini bırakmıyor.
11 Ağustos 2022
Yargı, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi planlarını iptal etti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Başkent’te ekolojiyi katledecek, doğanın ve kentin dengesini bozarak vadileri yapılaşmaya açacak plan değişikliklerinin peşini bırakmıyor. 
25 Temmuz 2022
TEBA Vakfı’na tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği alanlarını, talan etmek için hukuk yok sayılıyor
Sağlık Bakanı’nın hastanesinin kurucu vakfı TEBA,  Atatürk Orman Çiftliği’ni yapılaşmaya açmak için hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor. Atatürk Orman Çiftliği’nin vakıflar aracılığıyla kanunsuzca talan edilmesi için yargı kararları yok sayılıyor.
14 Haziran 2022
Gökçek döneminin ayrıcalıklı imar hakkı veren Söğütözü Rezidans’ta yanlış karar, istinaftan döndü
Yargı, Atatürk Orman Çiftliği manzaralı Söğütözü rezidanslarında kamu ve hukuka aykırı plan değişikliğini iptal etti 
10 Haziran 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!