GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Birlik Parkı’nda mücadele devam ediyor, bir plan değişikliği daha iptal edildi

Birlik Parkı’nda mücadele devam ediyor, bir plan değişikliği daha iptal edildi

Ankara 8. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Birlik Parkı’nda park alanını daraltan, yoğunluk artışına neden olan plan değişikliğini iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Birlik Parkı, Çankaya bölgesinde yer alan yaklaşık 40 bin metre karelik yeşil alana sahip nefes alanıdır. Gökçek dönemi Büyükşehir Belediyesi, Birlik Parkı’nı 2011 yılından bu yana yok etmek amacıyla plan değişiklikleri yaptı. O dönemde bölge halkı ile birlikte mücadele edildi, davalar açıldı ve kazandık. 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından Birlik Parkı’nda, yeniden park alanını daraltan artıran plan değişikliği yapıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bu plan değişikliğini de yargıya taşıdık. Yargı da söz konusu Ankara ili Çankaya İlçesi, Karasunlar Mahallesi, 7490 ve 7492 sayılı kadastral parsellerde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin onaylanmasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.08.2020 tarihli ve 759 sayılı kararını iptal etti. Tüm dünyada pandemi ile birlikte yeşil alanların önemi ortaya koyulmuşken, Türkiye’de nefes alanlarımız yok ediliyor. Yeşil alanlarımızdan elinizi çekin” diye konuştu.

 

Şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına ve hukuka aykırı

Candan, “Mahkemenin iptal gerekçesinde parselin ilk halinin park alanı olduğuna ve kullanım türlerinin nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı olduğuna dikkat çekerek, söz konusu plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğunu ifade etmiştir. Mahkeme bu ifadelerle park alanındaki rant hırsının devam ettiğini de gözler önüne sermiştir” dedi.

Candan mahkeme gerekçesinde yer alan “Parselin ilk halinin park alanı olduğu, yeni bir donatı alanı olmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla alana getirilen ilave nüfusun ihtiyacını karşılayacak şekilde sosyal donatı ayrılmadığı, dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu plan değişikliklerinin mahkememizin 2018/405 E. ve 2018/1664 E. sayılı dava dosyalarında verilen yürütmeyi durdurma kararları üzerine tesis edildiği, (akabinde iptal kararı verilmiştir) bu kapsamda yapılan keşif neticesinde hazırlanan bilirkişi raporunda; mahkeme kararında yer verilen iptal gerekçelerinden sadece Birlik Parkı’nın içinden geçen 12 metrelik taşıt yolunun kaldırıldığı, başka bir değişiklik yapılmadığının ortaya konulduğu, mahkememizde verilen iptal kararlarının gerekçesine uygun olarak plan değişikliklerinin yapılmadığının anlaşıldığı, dava konusu plan değişikliklerinin planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırı olduğu, değişiklik gerekçesi ve yapılan gereklilik analizlerini ayrıntılı açıklayan plan raporu hazırlanmadığı, kamu yararı amacı taşımadığı, plan değişikliğinin, araştırma, etüt ve eşik analizi çalışmalarının değerlendirilmesinden elde edilen senteze dayalı olarak hazırlanmadığı, imar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esas olduğu halde, yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılmadığı, dava konusu plan değişikliğinin yeşil alanı konut + hizmet alanına ve ticaret alanına dönüştürmesi ve bu kullanım türlerinin nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı nitelik taşımasından dolayı, dava konusu plan değişikliği işleminde ilgili mevzuatın öngördüğü ‘kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporunun hazırlanması gerekirken, söz konusu raporun hazırlanmadığı, İlgili mevzuatta öngörüldüğü şekliyle dava konusu plan değişikliklerine ilişkin bir jeolojik-jeoteknik etüdün yaptırılmamış olduğu, 15260 ada 6 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki yapı yüksekliğinin ilgili mevzuata aykırı olarak belirlendiği, yukarıda sıralanan konular ile parsel bazında plan değişikliğine gidilmesinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek-8 inci maddesine aykırı olduğu, plan değişikliğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin gösterim tekniklerini düzenleyen 10. maddesine aykırı olduğu, 80053 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde düzenlenen ‘ticaret alanı’ kullanımının konumu nedeniyle uygun değildir” ifadelerine  de dikkat çekti.


Toplam Görüntülenme : 6878
Kategori Haberleri

“Atatürk Orman Çiftliği özgürleşmek için gün sayıyor, AOÇ’deki tahribatın tespiti için Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu görevlendirmeli”
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluşunun 98. Yıldönümünde yaptığı basın toplantısında, AOÇ mücadelesinde gelinen durumu aktardı. Toplantı sonrasında "98 Yıllık Bir Çınar ve Özgürleşme Mücadelesi: Atatürk Orman Çiftliği" sergisinin açılışı da yapıldı.
05 Mayıs 2023
Soğuksu Milli Parkı’ndaki yapılaşmayı derhal durdurun
Soğuksu Milli Parkı’nda orman varlığı yok edilerek inşaat başlatıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi milli parkta orman varlığının yok edilmesine sert tepki  gösterdi.
02 Mayıs 2023
Yargı, AOÇ’de emniyet hizmet binası yapımına ilişkin plan değişikliğini iptal etti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde bir hukuk zaferi daha kazandı. Atatürk’ün şartlı bağış ve vasiyetine aykırı olarak AOÇ’de Emniyet Hizmet Binası yapımını yargıya taşımıştı.
09 Mart 2023
Mimarlar : Atatürk Orman Çiftliği alanlarında, fabrikadan, rezidansa geçit yok!
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk  Orman Çiftliği’nde,  Çimento Fabrikası alanında  LİMAK’ın  rezidans ,avm yapmasına olanak sağlayan Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından  yapılan imar planı değişikliğini yargıya taşımıştı.
02 Ocak 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!