GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı EGO Lojmanları alanındaki rant ısrarına izin vermiyor

Yargı, EGO Lojmanları alanındaki rant ısrarına izin vermiyor

Yargı, Birlik Mahallesi’nde resmi kurum alanı olan EGO Lojmanları alanının plan değişikliği yapılarak konut ticaret alanına dönüştürülmesine izin vermiyor.

Daha önce de alana ilişkin rant ısrarını yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  süreci titizlilikle takip ederek ilk plan değişikliğini açtığı dava sonucu iptal ettirmişti.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda alana dair ikinci plan değişikliği olan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2021 tarih ve 1537 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi, Birlik Mahallesi, 29187 ada, 1 parsele ilişkin yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği işleminin de yürütmesini durdurdu.

 

Plan değişikliği kamu yararı taşımıyor, ayrıcalıklı yapılaşma tanımlanıyor

Karara ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Resmi kurum alanını konut ticarete açan plan değişikliği açtığımız dava sonucunda iptal edilmişti. Rantta ısrar edenler yeni plan değişikliği yaptı. Bu plan değişikliğini de yargıya taşıdık. Bilim insanları da mahkemeye sundukları raporda  ‘Dava konusu plan değişikliğinin üst ölçek plan ilkelerine uygun olmadığından imar mevzuatında tanımlı planların kademeli birlikteliğinin sağlanmadığı, dava konusu plan değişikliği ile kamu mülkiyetindeki taşınmaza getirilen kullanımın kamu kullanımına ayrılacak olmasına karşın, kamu eliyle çevresinden ayrıcalıklı yapılaşma hakları tanımlandığı ve bunun alana özel planlama anlamına geleceği için kamu yararı taşımadığı, plan değişikliği gerekçesinin yargı kararının yerine getirilmesi olarak sunulmasına karşın onaylanan plan değişikliğinin imar mevzuatının plan değişikliğine esas amir hükümlerine aykırı olduğu, dava konusu imar planı değişikliğinin gerekçesi olan yargı kararı gereğinin yerine getirilmediği, plan değişikliği ile alana ek nüfus tanımlandığı ve bu ek nüfusun ihtiyacı olan sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı’ görüşünü sunarak haklılığımızı ortaya koydu.

Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğacaktır

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan “Çankaya İlçesi, Birlik Mahallesi, 29187 ada 1 nolu parseline ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklikleri ile söz konusu alana yoğunluk artışı getirildiği, plan değişikliği ile bu alanda ek nüfus tanımlanmasına rağmen ek nüfus için gerekli sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı, kamu mülkiyetindeki taşınmaza getirilen kullanımın kamu kullanımına ayrılacak olmasına karşın kamunun kendi mülkiyeti için ayrıcalıklı davranması toplum karşısında eşitlikçi olması gereken kurumsal yapıya uymadığı, bu haliyle dava konusu imar planı değişikliklerinin üst ölçekli planlarda yer alan planlama kararlarının, alt ölçekli planlara hiyerarşik olarak aktarılması ilkesi ve planların kademeli birlikteliği esasına aykırı olduğu, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçenin ortaya konulmadığı için kamu yararı, şehircilik ve planlama ilkeleri ile imar planlarındaki eşitlik ve genellik ilkesine uygun olmadığı, imar planı değişikliği gerekçesinin yargı kararı gereği olmasına rağmen, yargı kararının da yerine getirilmediği anlaşıldığından, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2021 tarih, 1537 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliklerinde hukuka ve mevzuata uyarılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı açık olduğundan, işlemin yürürlüğünün durdurulması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” ifadelerine de dikkat çekti.


Toplam Görüntülenme : 9491
Kategori Haberleri

AOÇ Medipol Plan değişikliği davasında bilirkişi raporu yayınlandı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  plan değişikliği yapılarak Medipol’e tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği toprakları için mücadeleden vazgeçmiyor.
17 Temmuz 2023
Yargı, Örnek Mahallesi rantsal dönüşüm planlarını ikinci kez iptal etti
Tüm baskılara rağmen kentsel dönüşüm adı altında yapılan ve kent dokusunu bozan rantsal dönüşümü yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararını savunmaya devam ediyor.
02 Haziran 2023
“Atatürk Orman Çiftliği özgürleşmek için gün sayıyor, AOÇ’deki tahribatın tespiti için Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu görevlendirmeli”
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nin kuruluşunun 98. Yıldönümünde yaptığı basın toplantısında, AOÇ mücadelesinde gelinen durumu aktardı. Toplantı sonrasında "98 Yıllık Bir Çınar ve Özgürleşme Mücadelesi: Atatürk Orman Çiftliği" sergisinin açılışı da yapıldı.
05 Mayıs 2023
Soğuksu Milli Parkı’ndaki yapılaşmayı derhal durdurun
Soğuksu Milli Parkı’nda orman varlığı yok edilerek inşaat başlatıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi milli parkta orman varlığının yok edilmesine sert tepki  gösterdi.
02 Mayıs 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!