GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı, kamu yararına ve hukuka aykırı Ballıkuyumcu plan değişikliğini iptal etti

Yargı, kamu yararına ve hukuka aykırı Ballıkuyumcu plan değişikliğini iptal etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin kamu yararını savunmak için verdiği hukuk mücadelesi kazanımlar elde etmeye devam ediyor.

Ankara 10. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda, Ballıkuyumcu Mahallesi, Eskişehir yolu kent girişi kapı projesi Kentsel Dönüşüm Gelişim Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine dair Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2020 tarih ve 1447 sayılı kararını iptal etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Mahkeme, Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Ballıkuyumcu Mahallesi, Eskişehir yolu kent girişi kapı projesi Kentsel Dönüşüm Gelişim Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine dair Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2020 tarih ve 1447 sayılı kararında bilirkişi raporunu esas almıştır. Mahkeme,  sosyal altyapı alanlarının asgari standartlar ve alan büyüklüklerinin sağlanması ile yaşam kalitesi ve yaşanabilirlik düzeyi yüksek mekanlar oluşturmak kapsamında şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, şehrin ihtiyaçlarına ve kamu yararına uygun olmadığını belirterek, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlılık görülmediğini ifade etmiştir. Mahkeme ayrıca uyuşmazlık konusu imar planlarının dayanağı olan, Eskişehir Yolu Ballıkuyumcu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Danıştay Altıncı Dairesinin 30/04/2014 günlü, E:2012/1448, K:2014/3457 sayılı kararıyla iptal edildiğine de  dikkat çekmiştir. Mahkeme  kararında  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 05.12.2016 günlü, E:2014/4957, K:2016/3267 sayılı kararıyla onandığı ve yine bu kararın düzeltilmesi isteminin de anılan Kurulun 24/12/2018 günlü, E:2017/1146, K:2018/5712 sayılı kararıyla reddedildiğini, yer verilen yargı kararı ile, Eskişehir Yolu Ballıkuyumcu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğine de işaret etmiştir. Dava konusu imar planlarının dayanıksız kaldığına dikkat çeken mahkeme, bu yönden de hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varmış ve dava konusu işlem iptal etmiştir. Hukuksal mücadelemiz devam edecek. ”


Toplam Görüntülenme : 903
Kategori Haberleri

TEBA Vakfı’na tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği alanlarını, talan etmek için hukuk yok sayılıyor
Sağlık Bakanı’nın hastanesinin kurucu vakfı TEBA,  Atatürk Orman Çiftliği’ni yapılaşmaya açmak için hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor. Atatürk Orman Çiftliği’nin vakıflar aracılığıyla kanunsuzca talan edilmesi için yargı kararları yok sayılıyor.
14 Haziran 2022
Gökçek döneminin ayrıcalıklı imar hakkı veren Söğütözü Rezidans’ta yanlış karar, istinaftan döndü
Yargı, Atatürk Orman Çiftliği manzaralı Söğütözü rezidanslarında kamu ve hukuka aykırı plan değişikliğini iptal etti 
10 Haziran 2022
Mimarların verdiği hukuk savaşı sonucu Zir Vadisi kesin olarak kurtuldu
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, arkeolojik ve doğal SİT alanı olan Zir Vadisi’nin sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ilan edilerek yok edilmesini yargıya taşımıştı. Yargı da  Zir Vadisi’nin SİT alanının düşürülmesi kararını iptal etmişti.
25 Mayıs 2022
Mimarların açtığı dava sonucunda doğa harikası Kıbrıs Vadisi kurtuldu
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda statü değişikliği nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan doğa harikası Kıbrıs Vadisi kurtuldu.
22 Nisan 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!