GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi planlarını iptal etti

Yargı,  İmrahor  Vadisi Millet Bahçesi planlarını iptal etti

 Yargı: İmrahor Vadisi’nde yapılaşma kamu yararına aykırı 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Başkent’te ekolojiyi katledecek, doğanın ve kentin dengesini bozarak vadileri yapılaşmaya açacak plan değişikliklerinin peşini bırakmıyor. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nde “Kanal Ankara olarak pazarlanan, İmrahor Millet Bahçesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işleminin iptali için yargıya başvurmuştu. 

Plan değişiklikleri kamu yararına,  şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve imar mevzuatlarına aykırı 

Ankara 23. İdare Mahkemesi, söz konusu İmrahor Millet Bahçesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin, kamu yararına,  şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve imar mevzuatlarına aykırı olduğunu belirterek, dava konusu işlemi iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “İmrahor Vadisi’nin rant ve beton bahçeleri ile alt üst edilmesine yargı dur demiştir. İmrahor Vadisi’nin, Kanal Ankara ve millet bahçesi yoluyla doğallığının ve özgünlüğünün bozularak rantın arka bahçesi haline getirilmesini, sermayeye peşkeş çekilmesini kabul etmeyeceğiz. Hukuk kararları uygulanmadan, hukuku devre dışı bırakacak yöntemlerle vadilerimiz yapılaşmaya açıldı, Ankara’nın nefesi her gün biraz daha kesiliyor” diye konuştu. 

Bu alanlar açık yeşil sistemin parçaları haline getirilmelidir 

Candan, “Mahkeme iptal gerekçesinde ders vermiştir. Mahkeme, vadide ki yapılaşmanın doğal afetler açısından risk taşıdığına, yoğunluk artışının doğal dengeyi alt üst edeceğine de değinmiştir” dedi.

Candan, mahkemenin iptal gerekçesinde yer alan, “Dava konusu İmrahor Millet Bahçesinin konumsal olarak kent merkezinin  hatta yerleşim alanlarının dışarısında İmrahor  Deresi’nin vadi tabanında  bir konumda bulunduğu, topografik eşikler  sebebiyle  ulaşım/erişim  imkanlarının kısıtlı  olduğu, bununla birlikte alanın kısıtlı olan toplu taşıma  ile erişimin yanında ağırlıklı olarak özel oto ile yapılacak ziyaretler için otopark ihtiyacı önem arz ettiği, alanda otopark çözümünün önemli olacağı ve vadi tabanı özellikli alanda yer üstü otopark yapılması durumunda sert zemin alan oluşturulacağı, betonlaşmanın artacağı, yeraltı otopark  çözümünün ise taban suyu yüksekliği sebebiyle sorunlu olabileceği, 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planına göre vadi tabanlarının yerleşim baskısı  ve kararları dışında ele alınması gereken alanlar olduğu, bu alanların tespit edilip, her türlü sel, su baskını vb tehlike ve risklere mahal vermeyecek  şekilde planlanması, yeni planlama çalışmalarında bu alanların özgünlüklerinin tespit edilerek açık-yeşil alan sisteminin parçaları haline getirilmesi gerektiği buna göre vadi tabanında bulunan dava konusu alanda  ‘millet bahçesi’ kullanımının ve içinde yer alacak yapılaşma unsurlarının uzun vadede de bölgeyi bir çekim noktası haline dönüştürerek yoğun kullanım talebine maruz kalmasına neden olacağı  alanın vadi tabanı niteliği sebebiyle doğal afetler açısından risk taşıdığı, vadi tabanında bulunan derenin taşkın riski durumunda tüm alanların etkileneceği göz önünde bulundurulduğunda dava konusu alanın ve planlama esasları ile plan bütünlüğüne ve hiyerarşisine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerine dikkat çekti.

 


Toplam Görüntülenme : 9152
Kategori Haberleri

Yargı, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yapılaşma baskısı yaratan plan değişikliğini iptal etti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Başkent’te Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde, ekolojik öneme sahip alanlarda yapılaşma baskısı yaratan kamu yararına aykırı plan değişikliğinin iptali için dava açmıştı.
20 Ekim 2023
Yargı, ağaçlandırılacak kırsal yerleşik alanı yapılaşmaya açan plan değişikliğini iptal etti
Ankara 18. İdare Mahkemesi,  söz konusu Yakupabdal Mahallesi Kırsal Yerleşik Alanı ve Çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini iptal etti.
05 Ekim 2023
AOÇ Medipol Plan değişikliği davasında bilirkişi raporu yayınlandı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  plan değişikliği yapılarak Medipol’e tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği toprakları için mücadeleden vazgeçmiyor.
17 Temmuz 2023
Yargı, Örnek Mahallesi rantsal dönüşüm planlarını ikinci kez iptal etti
Tüm baskılara rağmen kentsel dönüşüm adı altında yapılan ve kent dokusunu bozan rantsal dönüşümü yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararını savunmaya devam ediyor.
02 Haziran 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!