GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı, Cebeci’deki Millet Bahçesi planlarını iptal etti

Yargı, Cebeci’deki Millet Bahçesi planlarını iptal etti

Mimarlar: Cebeci Stadyumu’nun yıkımına neden olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Cumhuriyet’in bellek mekânlarından olan Cebeci İnönü Stadyumu alanına, Millet Bahçesi yapılması için Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştı.  Plan değişikliğini yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada, Ankara 17.İdare Mahkemesi, Cebeci Stadyumu’nun yıkımına neden olan plan değişikliğine dair dava konusu işlemleri iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Cebeci Stadyumu devam eden tüm hukuksal süreçlere rağmen Millet Bahçesi yapılması için geçen yıl temmuz ayında yıkıldı. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile yerine Millet Bahçesi yapılmasının yürütmesi durduruldu. Şimdi de söz konusu planlar iptal edildi. Tüm çabalarımıza ve hukuksal süreçlerimize rağmen, Cumhuriyetin simge yapısı yıkılmıştır. Yıkım sürecinde sorumluluğu olan kişi ve kurumlar hakkında  suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

 

“Millet bahçesi ve cami kullanımları ile kent belleğine aykırı kapalı alan kullanımları getiriliyor”

Candan, mahkeme iptal gerekçesinde yer alan şu ifadelere dikkat çekti:

“Dava konusu alanda spor alanı kullanımı yerine eşdeğer bir spor alanı önerilmemesi, millet bahçesinde çok fonksiyonlu kullanım ile millet bahçesi içinde 9,50 m. yükseklikte ve yapı yoğunluğu E:0,05 olan yapılaşma önerildiği, cami kullanım alanı için serbest yükseklik ve E:1,50 yapılaşma koşullarının önerildiği, buna göre alanda toplam 6.173,00 m2 inşaat yapılabileceği, planda yer verilen cami kullanımının çevredeki diğer cami kullanımları göz önüne alınmaksızın getirildiği, dava konusu alanın "Cebeci Çayırı" olarak 1920'li yıllardan itibaren kentin spor alanı ve mesire yeri olarak kullanıldığı, 1957 yılında planı onaylanan ve yapımı 1972 yılında tamamlanan Cebeci Stadyumu ile kent hafızasında yer aldığı, 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında ‘açık ve yeşil alanlar’ sistemi içinde ‘kentsel ve bölgesel spor tesisleri’ alt başlığında tanımlandığı, kent belleğinde yer aldığı şekliyle spor alanıyken cami ve millet bahçesi kullanımları getirilen dava konusu alanda millet bahçesi ve cami kullanımları ile kent belleğine aykırı olarak kapalı alan kullanımları getirildiği anlaşıldığından, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Erzurum Mahallesi, 6047 ada, 11-12 parsellere ilişkin olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca resen onaylanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı işlemlerinin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Candan, “Cebeci Stadyumu’nun yeniden yapılması için mücadeleye devam edeceğiz. Cumhuriyet değerlerini savunmayı sürdüreceğiz” dedi.


Toplam Görüntülenme : 2027
Kategori Haberleri

Mimarlar : Atatürk Orman Çiftliği alanlarında, fabrikadan, rezidansa geçit yok!
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk  Orman Çiftliği’nde,  Çimento Fabrikası alanında  LİMAK’ın  rezidans ,avm yapmasına olanak sağlayan Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından  yapılan imar planı değişikliğini yargıya taşımıştı.
02 Ocak 2023
Yargı’dan, ayrıcalıklı imar hakkı tanınan ATO kulelerine geçit yok
Ankara Ticaret Odası (ATO)2011 yılından bu yana Eskişehir Yolu üzerinde mülkiyetleri olan 26246 ada 1 ile 28384 ada 4 parselden oluşan alanlarda, imar planı değişikliği ile parsele özel emsal getirilerek, kamu yararına aykırı yüksek yoğunluklu yapı inşa etmek istemişti.  ATO, bu kapsamda önce Gökçek döneminde 4 emsalle, sonra 3,90 emsalle ayrıcalıklı imar hakkı talep etmiş,  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu iki plan değişikliğini de yargıya taşıyarak iptal ettirmişti.
21 Aralık 2022
Yargı, Cebeci’deki Millet Bahçesi planlarını iptal etti
Mimarlar: Cebeci Stadyumu’nun yıkımına neden olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız
14 Ekim 2022
Mimarlar yol yapımıyla Kapadokya’nın yok edilmesine izin veren yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, UNESCO Dünya Kültür mirası listesinde bulunan Kapadokya’da yol yapım çalışmaları ile doğa ve tarih katliamı yapılmasının peşini bırakmıyor.
11 Ağustos 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!