GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı’dan, ayrıcalıklı imar hakkı tanınan ATO kulelerine geçit yok

Yargı’dan, ayrıcalıklı imar hakkı tanınan ATO kulelerine geçit yok

Ankara Ticaret Odası (ATO)2011 yılından bu yana Eskişehir Yolu üzerinde mülkiyetleri olan 26246 ada 1 ile 28384 ada 4 parselden oluşan alanlarda, imar planı değişikliği ile parsele özel emsal getirilerek, kamu yararına aykırı yüksek yoğunluklu yapı inşa etmek istemişti.  ATO, bu kapsamda önce Gökçek döneminde 4 emsalle, sonra 3,90 emsalle ayrıcalıklı imar hakkı talep etmiş,  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu iki plan değişikliğini de yargıya taşıyarak iptal ettirmişti.

Plan değişikliği planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, kamu yararına aykırı

ATO’nun rant ısrarı yönetim değişince de devam etti. Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, 26246/1 ve 28384/4 ada/ parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılmasına dair Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 10.08.2021 tarih ve 1544 sayılı karar alındı. Mimarlar sürecin peşini bırakmayarak imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin bu meclis kararını da yargıya taşıdı. Ankara 15. İdare Mahkemesi, plan değişikliğinde planlama esasları ve şehircilik ilkeleri ile kamu yararı ve hukuka uyarlık bulunmadığını belirterek, dava konusu işlemin yürütmesini durdurdu.

 

Rant deyince akan sular duruyor, sürecin peşini bırakmadık bırakmayacağız

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “E:2.90 Yükseklik: 25 Kat belirlenmek suretiyle planlama alanında olağan üstü yapılaşma koşulları tanımlanmıştır. Dava konusu meclis kararlarıyla açıkça parsel bazında, ayrıcalıklı imar hakkı tanınan plan değişiklikleri onaylanmıştır. Ankara Ticaret Odası, kentin ulaşımını kilitleyecek, kamu yararına aykırı ayrıcalıklı imar hakkı taleplerini hayata geçirilmek için Gökçek döneminde iki kez plan değişikliği yapıldı. Açtığımız davalar sonucunda yargı ranta geçit vermedi ve planlar iptal edildi.  Yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2.90 emsalle yükseklik 25 kat olmak üzere 200’bini aşkın metrekare yapılaşma öngören ayrıcalıklı imar hakkına onay vermesi, rant deyince akan suların durdurduğunu gösteriyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak sürecin peşini hiç bırakmadık, bırakmayacağız.  Şimdi verilen yürütmeyi durdurma kararı, Ankara Ticaret Odası’na ayrıcalıklı imar hakkı sunan üçüncü plan değişikliğinin de iptal edileceğini ortaya koyuyor” diye konuştu.

Yanlışı kim yaparsa yapsın, bilimin gösterdiği yönde tavır koymaya devam edeceğiz

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan   ‘İmar planı değişikliğinin uygulanması halinde telafisi güç zararların meydana gelebileceği de açıktır. Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, 26246/1 ve 28384/4 ada/parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde, parsel özelinde inşaat emsali artırıldığı, plan bütününde getirilmiş yoğunluk bölgelemesine dayanmadan nazım imar planı ile inşaat emsali belirlenmesinin nazım imar planı tanımına uymadığı ve inşaat emsali belirlenmesi gerekli kılan zorunlu nedenlerin bulunmadığı, parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişikliği yapıldığı, dava konusu plan değişikliğinde planlama esasları ve şehircilik ilkeleri ile kamu yararı ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerine de dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yargı,  verdiği kararlarda ATO’ya defalarca parsele özel ayrıcalıklı imar hakkı tanınmasının yanlış olduğunu vurgulamış ve her defasında da bu plan değişikliklerini iptal etmiştir. Hem Cumhuriyet değerlerinin korunmasında hem de kentleşme politikalarının uygulanmasında yanlışı kim yaparsa ona karşı evrensel hukukun ve bilimin gösterdiği yönde tavır koymaya devam edeceğiz. ATO’nun yeni rant kuleleri için yapılan plan değişikliğinde parsel özelinde inşaat emsali artırılıyor. Bunu plan notlarında açıkça görmekteyiz. TOGO ikiz kuleleri ne ise, ATO kulelerinin o olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Sürecin takipçisiyiz.”


Toplam Görüntülenme : 11678
Kategori Haberleri

Yargı, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yapılaşma baskısı yaratan plan değişikliğini iptal etti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Başkent’te Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde, ekolojik öneme sahip alanlarda yapılaşma baskısı yaratan kamu yararına aykırı plan değişikliğinin iptali için dava açmıştı.
20 Ekim 2023
Yargı, ağaçlandırılacak kırsal yerleşik alanı yapılaşmaya açan plan değişikliğini iptal etti
Ankara 18. İdare Mahkemesi,  söz konusu Yakupabdal Mahallesi Kırsal Yerleşik Alanı ve Çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini iptal etti.
05 Ekim 2023
AOÇ Medipol Plan değişikliği davasında bilirkişi raporu yayınlandı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  plan değişikliği yapılarak Medipol’e tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği toprakları için mücadeleden vazgeçmiyor.
17 Temmuz 2023
Yargı, Örnek Mahallesi rantsal dönüşüm planlarını ikinci kez iptal etti
Tüm baskılara rağmen kentsel dönüşüm adı altında yapılan ve kent dokusunu bozan rantsal dönüşümü yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararını savunmaya devam ediyor.
02 Haziran 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!