GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı, AOÇ’de emniyet hizmet binası yapımına ilişkin plan değişikliğini iptal etti

Yargı, AOÇ’de emniyet hizmet binası yapımına ilişkin plan değişikliğini iptal etti

Mimarlar: Yargıdan gelen güzel haberle, AOÇ mücadelemiz güçleniyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde bir hukuk zaferi daha kazandı. Atatürk’ün şartlı bağış ve vasiyetine aykırı olarak AOÇ’de Emniyet Hizmet Binası yapımını yargıya taşımıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AOÇ’de daha önce farklı parsel ve adada emniyet hizmet binası yapımına ilişkin plan değişikliğini de iptal ettirmişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi, aynı alanda farklı parselde yeni plan değişikliği yapılınca, bu plan değişikliğini de yargıya taşıdı.

Ankara 10. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda, Atatürk Orman Çiftliği, tarihi SİT alanında resmi kurum yapımına (emniyet hizmet alanı)  ilişkin yeni plan değişikliğini de iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, AOÇ’de talanda ısrar edenlerin peşini bırakmadık. AOÇ’de atılan her adımı titizlikle takip ediyoruz. Ankara 10. İdare Mahkemesi, 8619 ada 6,7,8 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda ‘resmi kurum alanı (emniyet hizmet alanı)’  amaçlı 1/10000 koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğini iptal etti. Böylece AOÇ’deki hukuksuzluk bir kez daha yargı kararıyla ortaya kondu. Peş peşe elde ettiğimiz hukuk zaferleri, kamu yararı ve AOÇ mücadelemizde bize güç veriyor” diye konuştu.

 

Plan değişikliği Atatürk Orman Çiftliği arazisinin tarihi statüsüyle bağdaşmamaktadır, hukuka aykırı

Candan, karar gerekçesinde yer alan  “Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde tarihi SİT statüsündeki taşınmazda yapılan planlama ile getirilen emniyet hizmet alanı kullanımının, Atatürk Orman Çiftliği'nin özel statüsü, açık ve yeşil alan kullanımı, tarihi sit alanı ilan edilme gerekçeleri, ilke  kararı ve yargı kararları ile bilirkişi raporundaki tespitlerle birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde, tarihi SİT alanları içerisinde, bu statünün özelliği gereği ve bu özelliğin bir sonucu olarak tarihi SİT statüsü ile uyumlu yapılaşma ve kullanım kararlarının getirilebileceği, uyuşmazlık konusu alan özelinde ise ancak müze gibi tarihi dokuya uygun yapılara veya tarihi dokuya uygun düşecek ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinin gelişimine katkı sağlayacak nitelikte tarımsal yapılaşmalara imkan sağlayacak planlamaların yapılabileceği, getirilen emniyet hizmet alanı kullanımının özellikle uyuşmazlık konusu alanın tarihi SİT statüsünün mevcut niteliği ile bağdaşmayacağı, bu kullanımın Atatürk Orman Çiftliği arazisinin tarihi statüsünün korunup geliştirilmesine herhangi bir katkısının olmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu planlama kararında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır” ifadelerine dikkat çekti.

Karar bir kez daha Kaçak Saray’ın kaçaklığının altını çizmiştir. Cumhurbaşkanlığının yeri Çankaya Köşkü’dür

Candan mahkemenin ilke kararına atıfta bulunmasına işaret ederek, şunları söyledi:

 “Yargının sarayı kaçak hale düşüren 1700 sayılı ilke kararı ile gerekçelendirmesi, Atatürk Orman Çiftliği alanlarında yürüttüğümüz bütünlüklü hukuk süreci için açısından büyük önem taşımaktadır. Karar gerekçesinde bir kez daha Kaçak Saray’ın kaçaklığının altı çizilmiştir. Mahkeme daha önce de, tarihi SİT alanlarında kamu kurumu alanı yapılamayacağı gerekçesi ile telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağı için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Söz konusu plan değişikliğinin iptal edilmesi, haklılığımızın tescilidir. Cumhurbaşkanlığının yeri Çankaya Köşküdür. ”
Toplam Görüntülenme : 4701
Kategori Haberleri

Yargı, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yapılaşma baskısı yaratan plan değişikliğini iptal etti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Başkent’te Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde, ekolojik öneme sahip alanlarda yapılaşma baskısı yaratan kamu yararına aykırı plan değişikliğinin iptali için dava açmıştı.
20 Ekim 2023
Yargı, ağaçlandırılacak kırsal yerleşik alanı yapılaşmaya açan plan değişikliğini iptal etti
Ankara 18. İdare Mahkemesi,  söz konusu Yakupabdal Mahallesi Kırsal Yerleşik Alanı ve Çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğini iptal etti.
05 Ekim 2023
AOÇ Medipol Plan değişikliği davasında bilirkişi raporu yayınlandı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  plan değişikliği yapılarak Medipol’e tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği toprakları için mücadeleden vazgeçmiyor.
17 Temmuz 2023
Yargı, Örnek Mahallesi rantsal dönüşüm planlarını ikinci kez iptal etti
Tüm baskılara rağmen kentsel dönüşüm adı altında yapılan ve kent dokusunu bozan rantsal dönüşümü yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararını savunmaya devam ediyor.
02 Haziran 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!