GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
AOÇ’de fuar, festival, panayır (Temapark) planına dava açıldı

AOÇ’de  fuar, festival, panayır (Temapark) planına dava açıldı

Tema park’ın yürütmesi meslek odalarının açtığı dava ile durdurulunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aynı alanda yapılan plan değişikliğini tekrar onayladı. Atatürk Orman Çiftliği’nde 1.Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Fuar, Panayır ve Festival Alanı 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına Mimarlar Odası Ankara Şubesi dava açtı.

Açılan davaya ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği’nde  Ankapark'ın yapıldığı alanda alan önce Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı ilan edildi ve 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planları askıya çıktı davamızı açtık. Yenileme alanı davalarında yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine yargı kararlarını boşa düşürmek için, planların ismini değiştirerek tekrar alana ilişkin planlar onayladı. Tema park’ın ismi oldu Panayır fuar alanı.  Alana ilişkin kazandığımız ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilen davada  alanın nitelik itibariyle mutlak tarım alanı olduğuna bilirkişilerce dikkat çekilmişti. Ayrıca bilirkişi raporunda; planların Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük olaylara sahne olmuş bir alanı kültür ve doğal varlık niteliğiyle korumasına engel nitelik taşıdığı, planlarda gösterilen, hayvanat bahçesi, spor parkı ve olimpiyat oyunları alanının AOÇ’nin tarihi, kültürel ve doğal sürekliliğini sağlamasının önünde engel teşkil edeceği, öngörülen yapılaşmanın AOÇ’nin 1. derece doğal ve tarihi sit niteliğini ortadan kaldıracağı ifadeleri yer almıştı. Kapsamlı bir rapor sunmuşlardı.Atatürk Orman Çiftliği’nde tekrar plan değişikliği yapıldı tekrar davamızı açtık. Bilirkişi raporundaki  tespitlere ve yargının yürütmenin durdurulması kararlarına rağmen aynı içerikteki imar planları isim değiştirerek "fuar, panayır, festival alanı koruma amaçlı nazım imar planları" şeklinde onaylandı. AOÇ konut, sanayi ve ticaret amaçlı yapılaşma yasağının AOÇ Kanununda yer almasına rağmen Temapark projesinin gerçekleştirilmeye çalışılması açıkça hukuka aykırıdır. Yürütmenin durdurulması talebimizi de dava dilekçesinde ilettik alanda yapılacak her çalışma telafisi olmayacak sonuçlar doğurabilir” dedi. 

Ayrıca Temapark alanına dair bir önceki imar planının incelendiği bilirkişi raporunda; "öngörülen arazi kullanım kararı olan Hayvanat Bahçesi, Hayvanat Bahçesi Gelişme Alanı ve ASKİ Arıtma Tesisi Alanı kullanımlarının, üst ölçek plan karar ve stratejileri ile örtüşmediği, üst ölçek plan kararlarında “Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz” hükmüne karşın, alanda ücretli giriş yapılarak kullanılabilecek ticari alanların öngörüldüğü tespit edilmiştir.  Ankapark projesi ile ticari faaliyetlerle dolu bir kentsel aktivite alanı olarak düzenlenmesinin hedeflendiği, 2.780.000 m2 büyüklüğünde ve yaklaşık 6.500 araçlık olduğu belirtilen otopark alanının yaratacağı sert zemin alanının, tarımsal alanda bozulmaya neden olacağı ve bu bozulmanın olumsuz mikroklimatik etki yaratacağı"na yönelik ifadelere yer verilmişti.  


Toplam Görüntülenme : 20320
Kategori Haberleri

Mimarlar Odası Ankara Şubesinden TOKİ’nin müzayede ile satılacak AOÇ alanlarına yönelik, "alan AOÇ alanı değildir" açıklamasına sert yanıt
AOÇ alanlarında rant odaklı plan değişikliğini 10 Kasım'da yaparak itibarınızı yerle bir, siz etmişsiniz.
17 Ağustos 2019
Mimarların Havagazı Fabrikası davasında bilirkişi raporu tebliğ edildi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kent merkezindeki Cumhuriyet’in ilk sanayi tesislerinden olan ve 1929 yılında inşa edilen, “endüstri mirası” Havagazı Fabrikası’nı 1991 yılında tescil başvurusu yaparak koruma altına aldırmıştı. Mülk sahiplerinden EGO Genel Müdürlüğü’nün tescil başvurusunun kaldırılması talebi reddedilmiş ve Danıştay 6. Dairesi’nin 1996 / 5342 sayılı kararı ile Havagazı Fabrikası, üstün kamu yararı adına hukuksal koruma altına alınmıştı.
22 Temmuz 2019
Saraçoğlu Mahallesi imar planı iptal kararı şarkılarla, halaylarla kutlandı
Demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, Başkent Dayanışması Bileşenleri, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Saraçoğlu Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planını iptal eden yargı kararını, Saraçoğlu Mahallesi 95. Cadde’de şarkılarla, türkülerle ve halaylarla kutladı.
22 Temmuz 2019
Danıştay 6. Daire’den kentsel dönüşümde hukuk dersi
Mimarların açtığı dava sonucu Danıştay 6. Daire, Ankara’da 11 kentsel dönüşüm alanı kararını iptal etti, yaklaşık 30 milyon metrekare alan yeniden tarıma kazandırıldı

19 Temmuz 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!