GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
AOÇ’de fuar, festival, panayır (Temapark) planına dava açıldı

AOÇ’de  fuar, festival, panayır (Temapark) planına dava açıldı

Tema park’ın yürütmesi meslek odalarının açtığı dava ile durdurulunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aynı alanda yapılan plan değişikliğini tekrar onayladı. Atatürk Orman Çiftliği’nde 1.Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Fuar, Panayır ve Festival Alanı 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına Mimarlar Odası Ankara Şubesi dava açtı.

Açılan davaya ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği’nde  Ankapark'ın yapıldığı alanda alan önce Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı ilan edildi ve 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planları askıya çıktı davamızı açtık. Yenileme alanı davalarında yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine yargı kararlarını boşa düşürmek için, planların ismini değiştirerek tekrar alana ilişkin planlar onayladı. Tema park’ın ismi oldu Panayır fuar alanı.  Alana ilişkin kazandığımız ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilen davada  alanın nitelik itibariyle mutlak tarım alanı olduğuna bilirkişilerce dikkat çekilmişti. Ayrıca bilirkişi raporunda; planların Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük olaylara sahne olmuş bir alanı kültür ve doğal varlık niteliğiyle korumasına engel nitelik taşıdığı, planlarda gösterilen, hayvanat bahçesi, spor parkı ve olimpiyat oyunları alanının AOÇ’nin tarihi, kültürel ve doğal sürekliliğini sağlamasının önünde engel teşkil edeceği, öngörülen yapılaşmanın AOÇ’nin 1. derece doğal ve tarihi sit niteliğini ortadan kaldıracağı ifadeleri yer almıştı. Kapsamlı bir rapor sunmuşlardı.Atatürk Orman Çiftliği’nde tekrar plan değişikliği yapıldı tekrar davamızı açtık. Bilirkişi raporundaki  tespitlere ve yargının yürütmenin durdurulması kararlarına rağmen aynı içerikteki imar planları isim değiştirerek "fuar, panayır, festival alanı koruma amaçlı nazım imar planları" şeklinde onaylandı. AOÇ konut, sanayi ve ticaret amaçlı yapılaşma yasağının AOÇ Kanununda yer almasına rağmen Temapark projesinin gerçekleştirilmeye çalışılması açıkça hukuka aykırıdır. Yürütmenin durdurulması talebimizi de dava dilekçesinde ilettik alanda yapılacak her çalışma telafisi olmayacak sonuçlar doğurabilir” dedi. 

Ayrıca Temapark alanına dair bir önceki imar planının incelendiği bilirkişi raporunda; "öngörülen arazi kullanım kararı olan Hayvanat Bahçesi, Hayvanat Bahçesi Gelişme Alanı ve ASKİ Arıtma Tesisi Alanı kullanımlarının, üst ölçek plan karar ve stratejileri ile örtüşmediği, üst ölçek plan kararlarında “Atatürk Orman Çiftliği arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz” hükmüne karşın, alanda ücretli giriş yapılarak kullanılabilecek ticari alanların öngörüldüğü tespit edilmiştir.  Ankapark projesi ile ticari faaliyetlerle dolu bir kentsel aktivite alanı olarak düzenlenmesinin hedeflendiği, 2.780.000 m2 büyüklüğünde ve yaklaşık 6.500 araçlık olduğu belirtilen otopark alanının yaratacağı sert zemin alanının, tarımsal alanda bozulmaya neden olacağı ve bu bozulmanın olumsuz mikroklimatik etki yaratacağı"na yönelik ifadelere yer verilmişti.  


Toplam Görüntülenme : 21793
Kategori Haberleri

Yargı, Bükreş Cami’nin tescil kaldırma kararının yürütmesini durdurdu
Bükreş Cami olarak bilinen Çankaya Merkez Cami’nin korunması gerekli kültür varlığı listesinden çıkartılması kararını yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne yargıdan sevindirici haber geldi. Yargı Bükreş caminin kültür varlığı tescilinin kaldırılmasını kararının yürütmesini durdurdu.
06 Aralık 2019
7. plan değişikliği yapılan Demir Kafes alanında ders veren bilirkişi raporu
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararını savunmaya kamu israfı ve planlama ve şehircilik esaslarına karşı uygulamalara karşı yılmadan mücadele devam ediyor.
25 Kasım 2019
Mimarlardan Kapadokya için kırmızı alarm çağrısı
“Bakan bölgeye gitmişken Carus Otel ve Azeri yatırımları ile yapılan otellerin nasıl yapıldığına ve hangi yapıların imar affından yararlandığına ve maliklerinin kim olduğuna dair bilgi versin”

22 Kasım 2019
Mimarlar Saraçoğlu’nda Ankara Valiliği’ni ve Kültür Bakanlığı’nı göreve davet etti
Ankara’nın ender nefes alma mekanlarından ve Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’nde, zorla tahliyelerle insansızlaştırmaların ardından, çöküntü alanı haline getirme çabaları devam ediyor.
17 Ekim 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!