GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Mimarların mücadelesi sonucu, İmrahor Vadisi’ni katledecek planlar bir bir iptal ediliyor

Mimarların mücadelesi sonucu, İmrahor Vadisi’ni katledecek planlar bir bir iptal ediliyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nin katledilmesine izin vermiyor.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan değişiklikleriyle yapılaşmaya açılmak istenen İmrahor Vadisi için hukuksal mücadeleyi sürdürürken, yargı da kamu yararına aykırı plan değişikliklerini bir bir iptal ediyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nde ağaçlandırılacak alanda yapılaşma öngören Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarih ve 342 sayılı kararı ile onaylanan Mamak İlçesi Güneybatı Planlama Alanı (İmrahor 2.Etap) imar planına yönelik uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve tavsiye 1/100.000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği kararının iptal edilmesi için dava açmıştı.

Ankara 5. İdare Mahkemesi ise daha önce alana dair Ankara 9.İdare Mahkemesi’nin  iptal kararını hatırlatarak ve  söz konusu plan değişikliğinin planların kademeliğine,  şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek , dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

 

Vadideki rant ısrarı nedeniyle neredeyse aynı olan planlar küçük değişikliklerle yine karşımıza çıkıyor

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Yine İmrahor Vadisi’nde ağaçlandırılacak alanda yüksek yoğunluklu nüfus öngören bir plan değişikliği ile karşı karşıyayız. Alana daha önce de plan değişikliği yapılmış, Ankara 9. İdare Mahkemesi, söz konusu meclis kararını iptal etmişti.  Vadideki rant ısrarı nedeniyle neredeyse aynı olan planlar küçük değişikliklerle yine karşımıza çıkıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak sürecin peşini bırakmadık ve mücadelemiz sonucunda  planı da yargıya taşıdık. Bu plan da iptal edildi. Daha önce de İmrahor Vadisini parsel parsel yapılaşma açan, vadiyi katleden pek çok plan  mücadelemiz sonucunda iptal edildi” diye konuştu.

Ağaçlık alanda yapılaşma yapılamaz, bu bölgeleri imara açmak felaketleri de beraberinde getirecek

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Yargının hava koridorunu ve ekolojiyi alt üst edecek, yüksek nüfus yoğunluğu getirecek planları iptal etmesi kamu yararı adına sevindiricidir. Artık bu rant ısrarından vazgeçin, deprem sürecinde en yakın toplanma alanları olarak görebileceğimiz vadileri yapılaşmaya açmayın. Yargı süreçlerini yok saymaya ve hukuk tanımazlığa son verin. Bilirkişiler de mahkemeye ağaçlandırılacak alanda yapılaşma yapılamayacağını belirten bir rapor sunmuşlardır. Mahkeme de bilim insanlarının raporunu esas almıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bir kez daha uyarıyoruz. Yapılaşma yasaklı bölgeleri imara açmak felaketleri de beraberinde getirecektir”

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan  “Ankara 9.İdare Mahkemesinin 15/06/2023 tarih ve K:2023/1322 sayılı iptal kararı doğrultusunda hazırlanarak, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarih ve 342 sayılı kararı ile onaylanan ve işbu davaya konu edilen Mamak İlçesi Güneybatı Planlama Alanı (İmrahor 2.Etap) imar planına yönelik uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve tavsiye 1/100.000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği kararıyla, ‘ağaçlandırılacak alanlar’ olarak düzenlenen alanların, “ticari rekreasyon, konut dışı kentsel çalışma alanları ve park alanları” olarak planlandığı; planlama alanı için ataması yapılacak nüfus (projeksiyon nüfus) 8.160-12.240 kişi olması gerekirken, yaklaşık 4-5 kat arttırılarak 56.008 kişinin yaşayacağı şekilde planlama yapıldığı ve planlama sahasında, açık ve yeşil alan hariç sosyal altyapı alanlarına dair yüzölçümlerin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde düzenlenen ölçümlerin altında kaldığı anlaşıldığından, planların kademeliği ve şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu anlaşılan, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” ifadelerine de dikkat çekti.


Toplam Görüntülenme : 6629
Kategori Haberleri

Bilirkişiler: AOÇ arazilerini parçalayan yol güzergahı, tarihi ve doğal kimliği yok eder
Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ Bilirkişiler haklılığımızı ve AOÇ’nin yollarla talanını gözler önüne sermiştir. Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının  peşini bırakmayacağız Atatürk Orman Çiftliği kırmızı çizgimiz” dedi.
28 Temmuz 2023
Mimarların mücadelesi sonucu, İmrahor Vadisi’ni katledecek planlar bir bir iptal ediliyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nin katledilmesine izin vermiyor.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan değişiklikleriyle yapılaşmaya açılmak istenen İmrahor Vadisi için hukuksal mücadeleyi sürdürürken, yargı da kamu yararına aykırı plan değişikliklerini bir bir iptal ediyor.
26 Temmuz 2023
Yargı, Ulus’ta Roma Hamamı’nı tehdit eden yüksek katlı yapılaşmaya izin vermedi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin  değerini ve potansiyelini yok sayan plan değişikliklerini peşini bırakmıyor.
08 Haziran 2023
İktidarın Saraçoğlu Mahallesi’nde hukuksuz imar planlarına yargıdan iptal kararı
Candan: Saraçoğlu Mahallesini satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar. Kamusal değerini ranta açmak istediler, açamadılar. Saraçoğlu Mahallesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 30 yıldır akıllı inatla sürdürdüğü mücadelenin kazanımıdır. Seçim öncesi halkımıza armağanımız olsun.
10 Mayıs 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!