GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
İktidarın Saraçoğlu Mahallesi’nde hukuksuz imar planlarına yargıdan iptal kararı

İktidarın Saraçoğlu Mahallesi’nde hukuksuz imar planlarına yargıdan iptal kararı

Candan: Saraçoğlu Mahallesini satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar. Kamusal değerini ranta açmak istediler, açamadılar. Saraçoğlu Mahallesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 30 yıldır akıllı inatla sürdürdüğü mücadelenin kazanımıdır. Seçim öncesi halkımıza armağanımız olsun.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Saraçoğlu Mahallesi’nin korunması için 30 yıldır sürdürdüğü mücadelede, seçimlere sayılı gün kala Saraçoğlu Mahallesi’nin kamusallığını bozan, altına otopark yapılmasına  ve  ticarete açılmasına olanak sağlayan  yargı kararlarını bir kez daha iptal etti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve meslek odalarının  Saraçoğlu Mahallesi’nin özgünlüğünü bozan imar planlarına dava açmıştı.  Yargının verdiği kararları dikkate almadan yeniden aynı imar planlarını yapan Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın Saraçoğlu Mahallesi’nde en son yaptığı  Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı değişikliği de 13.İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. 

Ankara 13. İdare Mahkemesi Çankaya İlçesi Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nı iptal etti.

 

“Saraçoğlu Mahallesi kararı Başkent’te verdiğimiz hukuk mücadelesinin kazanımıdır. Açılan her dava hukuksuzluğa karşı kamu yararı mücadelesinin izleridir.” 

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu kararlar,  Cumhuriyet değerlerine ve Cumhuriyet hafızasına mekânsal saldırıların en üst seviyede olduğu Başkent’te verdiğimiz kamu mücadelesinin sonucudur. Yargı,  Saraçoğlu’nda üst üste verdiği iptal kararlarıyla, hukuksuzluğu ifşa etmişti. Ancak iktidar dur durak bilmeden devam etmişti.  Seçimlere günler kala Saraçoğlu Mahallesi’nin açılışını yaprak şov yapmak isteyen iktidara en güzel cevabı açtığımız davada yargı verdi.  Yargı, ‘ İmar planları Saraçoğlu Mahallesi’nin, özgünlüğünü bozar, ticarete konu edilemez, kentleşme politikalarına aykırıdır’ dedi. 13.İdare Mahkemesi’ne ve daha önce defalarca kez Saraçoğlu Mahallesi’nin korunmasına karar veren bütün mahkeme heyetlerine teşekkürü bir borç biliriz. Saraçoğlu Mahallesi’ni satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar. Kamusal değerini ranta açmak istediler, açamadılar. Saraçoğlu Mahallesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 30 yıldır akıllı inatla sürdürdüğü mücadelenin kazanımıdır. Seçim öncesi halkımıza armağanımız olsun ”diye konuştu.

“Alanın tarihi ve doğal kimliği, kente kattığı imge yok ediliyor”

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kentsel mücadelede nerede Mimarlar Odası ve meslek örgütlerinin bir davası varsa bilin ki orada bir hukuksuzluk, kamu yararına aykırı bir süreç var. Saraçoğlu Mahallesi’nin hukuksuzluklarına meslek odaları olarak dava açmasaydık, bugün Saraçoğlu Mahallesi diye bir Cumhuriyet değeri kalmayacaktı.  Karar gerekçesinde bilirkişi raporuna da atıfta bulunan mahkeme, alandaki daha önceki iptal kararlarına  ve yargı kararlarına uyulmadığına dikkatçekerek,  yaşanan hukuksuzluğun da altını çizmiştir.”

Candan, kararda yer alan, ‘Dava konusu alana ilişkin üst ölçekli plan olan 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı'na göre Güvenpark, Bakanlıklar ve Saraçoğlu Mahallesi'nin bir bütün olarak ele alınmasının gerektiği, buna karşılık dava konusu imar planlarının parçacı bir şekilde ele alındığı, bu yönüyle üst ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı'na aykırılık oluşturduğu, plan kararları ile alanda kuruluş amacının dışında turizm ve ticaret gibi kullanımların öngörüldüğü, plan kararlarında alanın tarihi ve doğal kimliğinin, kente kattığı imgenin yok olmasına neden olabilecek kararların yer aldığı, dava konusu planlara ait plan notları incelendiğinde, imar planlarında verilmesi gereken kullanım, yapılaşmalara ve müdahale biçimlerine ilişkin kararların yer almadığı ve 2.1., 2.2, 2.3 ve 2.4. nolu plan notları ile plan sonrasında koruma kurulu kararlarına bırakıldığı, bu durumun imar ve koruma mevzuatının ilgili hükümlerine, şehircilik ve koruma ilkelerine aykırılık oluşturduğu, dava konusu kullanım kararları ile bölgedeki trafik yoğunluğunun artacağı, ulaşım ve teknik altyapının bundan olumsuz etkileneceği, dava konusu plan çalışması ile alanın canlandırılması hedeflenmiş olsa da getirilen kullanım kararlarının, alanın yakın çevresi ile yaratacağı ilişkilere ilişkin analizlerin yapılmadığı, önemli bir alanla ilgili yapılan plan çalışmasında ilgili meslek odasının ve ilçe belediyesinin görüşlerine başvurulmaması veya görüşlerin dikkate alınmamasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne aykırılık oluşturduğu, Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin 10.03.2022 tarih ve E:2020/420 K:2022/453 sayılı iptal kararında belirtilen gerekçelerin bir kısmı giderilmiş ise de büyük çoğunluğunun giderilmediği, tüm bu sebeplerle dava konusu imar planlarının imar ve koruma mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine de  dikkat çekti.


Toplam Görüntülenme : 4280
Kategori Haberleri

Bilirkişiler: AOÇ arazilerini parçalayan yol güzergahı, tarihi ve doğal kimliği yok eder
Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ Bilirkişiler haklılığımızı ve AOÇ’nin yollarla talanını gözler önüne sermiştir. Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının  peşini bırakmayacağız Atatürk Orman Çiftliği kırmızı çizgimiz” dedi.
28 Temmuz 2023
Mimarların mücadelesi sonucu, İmrahor Vadisi’ni katledecek planlar bir bir iptal ediliyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nin katledilmesine izin vermiyor.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan değişiklikleriyle yapılaşmaya açılmak istenen İmrahor Vadisi için hukuksal mücadeleyi sürdürürken, yargı da kamu yararına aykırı plan değişikliklerini bir bir iptal ediyor.
26 Temmuz 2023
Yargı, Ulus’ta Roma Hamamı’nı tehdit eden yüksek katlı yapılaşmaya izin vermedi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin  değerini ve potansiyelini yok sayan plan değişikliklerini peşini bırakmıyor.
08 Haziran 2023
İktidarın Saraçoğlu Mahallesi’nde hukuksuz imar planlarına yargıdan iptal kararı
Candan: Saraçoğlu Mahallesini satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar. Kamusal değerini ranta açmak istediler, açamadılar. Saraçoğlu Mahallesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 30 yıldır akıllı inatla sürdürdüğü mücadelenin kazanımıdır. Seçim öncesi halkımıza armağanımız olsun.
10 Mayıs 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!