GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Mimarlar, 19 Mayıs Stadyumu’nun içinde olduğu Atatürk Kültür Merkezi alanı mücadelesini sürdürüyor

Mimarlar, 19 Mayıs Stadyumu’nun içinde olduğu Atatürk Kültür Merkezi alanı mücadelesini sürdürüyor

Mücadele devam ediyor, 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkışı yok sayamayacaksınız

Mimarlar, AKM alanına millet bahçesi yapılması planına, yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle dava açtı

Atatürk Kültür Merkezi alanlarının millet bahçesi adı altında rant bahçesi haline getirilmesine yol açan koruma kurulu kararını yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet değerlerinin korunması mücadelesine devam ediyor.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘’19 Mayıs Stadyumu’nun içinde olduğu Ankara’da 5 bölgeden oluşan AKM alanlarında tescilli ve korunması gereken cumhuriyet değerlerimiz tarumar edildi. 19 Mayıs Stadyumu adını Atatürk ‘ün Samsun’a çıkışından alır.  19 Mayıs Stadyumu Cumhuriyetin gençliğe ve spora  verilen önemini ortaya koyacak şekilde tasarlanmış ve bu süreçte yapılmış spor kompleksinin ilkidir. 19 Mayıs stadyumu hukuksal süreçlerimiz devam ederken yıkıldı. Cumhuriyetin temsil kenti olan Başkent Ankara’da, yaşanan yıkımların rejimle hesaplaşmanın karşılığı olduğunu biliyoruz.  19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılması bunun göstergelerinden birisidir. 19 Mayıs’ta bir ülkenin kurtuluşu için Atatürk’ün Samsun’a çıkışının simgesini yok ederek unutturmaya çalışanlar bilsin ki, 19 Mayıs özgürlüğe giden adım dır, asla unutulmaz ve bellekler bunu hep hatırlar. Cumhuriyet değerleri ile talan edilen doğal ve kültürel varlıklarımız için mücadeleye devam edeceğiz. Atatürk Kültür Merkezi alanına, millet bahçesi yapılması planına onay veren kurul kararına açtığımız devam ederken,  şimdi de Çevre Şehircilik Bakanlığı’na, AKM de yapılan millet  bahçesi planına yürütmeyi durdurma ve plan iptal talebiyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde dava açtık. Süreci yakından takip ediyoruz’’ dedi.

Atatürk Kültür Merkezi alanlarında millet bahçesi planın yürütmesi acilen durdurulmalıdır

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

‘’ I Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9.maddesi uyarınca resen onaylanan Altındağ İlçesi Atatürk Kültür Merkezi Alanı 1.Etap Millet Bahçesine ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 07.11.2019 tarih ve 1336 sayılı kararı, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.08.2019 tarih 3908 sayılı kararı ve Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 28.08.2019 tarih 67 sayılı kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde dava açtık.  Rant odaklı büyük projelerin sermaye birikiminin arttırılmasının, Cumhuriyet dönemi stadyumların yıkılmasının bir parçası olan millet bahçesi, koruma mevzuatına, kamu yararına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve hukuka aykırıdır. Uygulanması halinde telafisi güç zararların doğmasına neden olacağından, yürütmesi acilen durdurulmalıdır.’’

‘’Biz bu ülkenin değerlerini ve bilgisini emperyalistlere peşkeş çekmiş  bir kuşağın değil, bu ülkenin kültürünü ve değerlerini koruyarak emperyalistlere karşı mücadele etmiş insanların çocuklarıyız. Yasa taslaklarıyla bütçesizleştirmekle bizi yıldıramazsınız.’’

Candan, şunları söyledi:

‘’Rantın ve Cumhuriyetle hesaplaşmanın mekânsal karşılığı olan millet bahçeleri yeşil alan üretme kılıfıyla ideolojik olarak planlandı. AKP hükümetinin ve yerel yönetimlerinin kente dair yaptığı her şey, her yıkım ideolojiktir. Atatürk Orman Çiftliği’ni, bu halkın  en değerli, yeşil alanı öğrenme alanını talan eden bir zihniyet, bizim karşımıza çıkıp yeşil alan yapıyoruz demesin. Millet bahçelerinde hem neoliberal politikalarını hem de siyasal İslam’ın Cumhuriyetle mekânsal hesaplaşmasını görüyoruz. Kentin bilimsel planlamasını, kentin sistematiğini, insan doğa politikasını benimsemeyen,  entelektüel birikimin ortadan kaldırılması bellek değerinin yok edilmesi, kentlerin insan odaklı değil rant odaklı değişiminin sorumluluğu AKP politikalarıdır. Millet bahçeleri de bu ideolojinin bir parçasıdır. Meslek odalarına yönelik saldırılar da bu ideolojinin bir ürünüdür. Bu ülkenin kurgulanmasında emperyalizme karşı mücadele etmiş insanların çocukları olarak Cumhuriyet değerlerini savunuyoruz. Cumhuriyet mimarlığı özgünlüğü ve modernitesinin geliştirilmesinin mücadelesini veriyoruz. Biz bu ülkenin değerlerini ve bilgisini emperyalistlere peşkeş çekmiş  bir kuşağın değil, bu ülkenin kültürünü ve değerlerini koruyarak emperyalistlere karşı mücadele etmiş insanların çocuklarıyız. Yasa taslaklarıyla, bütçesizleştirmekle bizi yıldıramazsınız.’’


Toplam Görüntülenme : 2021
Kategori Haberleri

Mimarlar: Kurtuluş Parkı halkındır üniversiteye tahsisi ihtimali söz konusu bile olamaz
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kurtuluş Parkı’nın TED Üniversitesi’nin kampüs alanına dahil edilmesine ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu duruma sıcak bakmasına ilişkin iddiaları değerlendirdi.
29 Temmuz 2020
Yargı, Güvenpark plan iptali davasında bakanlığın ve belediyenin yürütmeyi durdurma talebini reddetti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu Güvenpark Koruma Amaçlı İmar Planları’nın iptal edilmesinin ardından, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi, yürütmeyi durdurma talebiyle davayı istinafa taşıdı. Yargı bakanlığın ve belediyenin yürütmeyi durdurma talebini reddetti.
29 Temmuz 2020
Mimarlar Ankara halkının uğratıldığı kamu zararını savcılığa taşıyor
Tezcan Karakuş Candan, Ankara Büyükşehir belediyesi faaliyet raporunda
yayınlandığı hali ile 2009 yılında itibaren  Ankara’da toplam sayıları 106
olan çalışmayan havuz sayısı da 16 havuz yeniden çalışır hale getirilmesinin
de belediye bütçesine getirdiği mali yükün hesaplanması ve bu zararın kamuya
getirdiği mali yükün hesaplanarak,  havuz ve fıskiyelere ait ihalelerde
imzası bulunan tüm yönetici kadrolarının, belediye encümenin zararı tazmin
etmelerine yönelik kamu davası açılmasına kadar sürecin takipçisi olacağız
dedi.
28 Temmuz 2020
Mimarlar TRT Arı ve Orkut Stüdyoları mücadelesinde yeni bir kazanım daha elde etti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yıkım tehdidi altında olan TRT Arı ve Orkut Stüdyoları’na ilişkin verdiği hukuk mücadelesi kazanımlarla devam ediyor. 
24 Temmuz 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!