GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Mimarlar Etlik garajlarında yine hukuk zaferi kazandı, Etlik garajı planları bir kere daha iptal edildi

Mimarlar Etlik garajlarında yine hukuk zaferi kazandı, Etlik garajı planları bir kere daha iptal edildi

Mimarların kamu yararına verdiği hukuk mücadelesi bir zaferle daha sonuçlandı. Ankara 18. İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Keçiören'de Etlik Garajı olarak bilinen alanda yoğun emsal artırımı getiren 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama nazım imar planı değişikliklerini iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Tezcan Karakuş Candan, "Söz konusu plan değişikliklerini yoğunluk artırıcı, sosyal altyapı dengesini bozucu nitelik taşıdığı, planlama alanının zaten yoğun bir trafik yükü olan Etlik Caddesi üzerinde olduğu, yapılan planlamada trafik yükü, otopark ihtiyacı, altyapı ihtiyacının gözetilmediği, kamu yararı ve şehircilik ilkelerine planlama ilkelerine aykırı olduğu gerekçeleriyle yargıya taşımıştık. Etlik Garajına ilişkin yüksek yoğunluk öngören emsal artışlarına ilişkin açtığımız davada bilirkişiler, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama nazım imar planı değişikliğinin, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve bölge ihtiyaçlarına uygun olmadığı yönünde görüş bildirmişler ve raporda, jeolojik ve jeoteknik etüd raporunun olmadığı da vurgulamışlardı. Ankara 18. İdare Mahkemesi, bilimi ve tekniği gözeterek kamu yararına aykırı planları iptal etmiştir. Mücadelemizin haklılığı bir kez daha ortaya konmuştur. Kent toprakların ranta kurban edilmesine ilişkin mücadelemiz devam edecek."

Candan, mahkemenin iptal gerekçesinde yer alan "Dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planının, 1/100.000 ölçekli 2038 Ankara Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı hükümlerine uygun olmadığı, yasal, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeye dayanmadığı, eşik analizine ve senteze dayalı olarak hazırlanmadığı, gerekli olan sosyal ve teknik altyapı alanının ayrılmadığı, Planların daha önce verilmiş olan yargı kararlarına uygun olmadığı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu anlaşıldığından, dava konusu imar planının hukuka aykırılık taşımaktadır. Davaya konu meclis kararı ile yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi nedeniyle, uyuşmazlığa konu plan değişikliği işleminin plan hiyerarşisine ve hukuka uygun uygun olmadığı sonucuna varılmıştır" dikkat çekti.


Toplam Görüntülenme : 749
Kategori Haberleri

Mimarlar: Kurtuluş Parkı halkındır üniversiteye tahsisi ihtimali söz konusu bile olamaz
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kurtuluş Parkı’nın TED Üniversitesi’nin kampüs alanına dahil edilmesine ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu duruma sıcak bakmasına ilişkin iddiaları değerlendirdi.
29 Temmuz 2020
Yargı, Güvenpark plan iptali davasında bakanlığın ve belediyenin yürütmeyi durdurma talebini reddetti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu Güvenpark Koruma Amaçlı İmar Planları’nın iptal edilmesinin ardından, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi, yürütmeyi durdurma talebiyle davayı istinafa taşıdı. Yargı bakanlığın ve belediyenin yürütmeyi durdurma talebini reddetti.
29 Temmuz 2020
Mimarlar Ankara halkının uğratıldığı kamu zararını savcılığa taşıyor
Tezcan Karakuş Candan, Ankara Büyükşehir belediyesi faaliyet raporunda
yayınlandığı hali ile 2009 yılında itibaren  Ankara’da toplam sayıları 106
olan çalışmayan havuz sayısı da 16 havuz yeniden çalışır hale getirilmesinin
de belediye bütçesine getirdiği mali yükün hesaplanması ve bu zararın kamuya
getirdiği mali yükün hesaplanarak,  havuz ve fıskiyelere ait ihalelerde
imzası bulunan tüm yönetici kadrolarının, belediye encümenin zararı tazmin
etmelerine yönelik kamu davası açılmasına kadar sürecin takipçisi olacağız
dedi.
28 Temmuz 2020
Mimarlar TRT Arı ve Orkut Stüdyoları mücadelesinde yeni bir kazanım daha elde etti
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yıkım tehdidi altında olan TRT Arı ve Orkut Stüdyoları’na ilişkin verdiği hukuk mücadelesi kazanımlarla devam ediyor. 
24 Temmuz 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!