GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Mimarlardan bakanlığa: ‘’Saraçoğlu bilgi ve belgelerini mahkemeye gönderin, hukuksal süreci geciktirmeyin’’ uyarısı

Mimarlardan bakanlığa: ‘’Saraçoğlu bilgi ve belgelerini mahkemeye gönderin, hukuksal süreci geciktirmeyin’’ uyarısı

Mimarlar:  Hukuksal süreci uzatarak Saraçoğlu’nu katletmenize izin vermeyeceğiz

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyetin İlk toplu konut projesi ve kent merkezindeki ender nefes alma mekanlarından olan Saraçoğlu Mahallesi için mücadeleyi sürdürüyor.  Açtığı dava sonucu Saraçoğlu Mahallesi’ne 'dönüşüm' adı altında otopark yapılmasını içeren Koruma Amaçlı İmar Planı iptal ettiren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yıkım tehdidi altındaki Saraçoğlu Mahallesi’ne yönelik yeni imar planına dava açmıştı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çevre Şehircilik Bakanlığına karşı açtığı davada, bakanlığın Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin istediği bilgi ve belgeleri göndermediğini mahkemenin ikinci kez bilgi ve belge istediğini bildirdi.

 Bilgi ve belgeleri gönderin, mahkeme karar versin

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın süreci uzatmaya çalıştığını belirterek, bakanlığa şöyle seslendi:

‘’Mahkemenin istediği evrakları, bilgi ve belgeleri gönderin, mahkeme karar versin. Hukuksal süreci geciktirmeyin. Hukuksal süreci uzatarak Saraçoğlu’nu katletmenize izin vermeyeceğiz’’

Candan, dava dilekçesinde Namık Kemal Mahallesi ve Yenişehir Mahallesi sınırları içinde kalan muhtelif parsellerin olduğu alanda "Saraçoglu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahası" onaylı imar planlarına göre 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi hükümlerince hazırlanarak 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102/k hükümleri uyarınca 04.03.2020 tarih ve 56871 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanan imar uygulaması işlemin; hukuka aykırı olduğunu ve Ankara 6. Idare Mahkemesi'nin iptal kararındaki gerekçeler karsılanmadan hazırlandığını belirterek planın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını talep ettiklerini ifade etti.

Canan, yaşanan hukuksal sürece dair şu bilgileri verdi:

‘’Ankara 23. İdare Mahkemesi davalı idare olan Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan bilgi ve belgeler istedi, ancak bilgi ve belgeler bakanlık tarafından mahkemeye sunulmadı. Mahkeme bunun üzerine, bakanlıktan, söz konusu bilgi ve belgeleri, ‘dava konusu edilen imar uygulaması işlemi ile birlikte bu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgelerin aslı ya da okunaklı onaylı örneklerinin, imar uygulaması işlemine dayanak imar planlarının onanmasına ilişkin işlemin aslı ya da okunaklı onaylı örneklerinin,uyuşmazlığa konu olan imar uygulaması işlemine dayanak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı pafta örneklerinin, imar uygulaması işlemine dayanak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının lejant paftalarının, planları yapan müelliflere ait yeterlilik belgesinin,planların öneri-açıklama raporunun,imar planı değişikliği yapılmasını gerekli ve zorunlu kılan hususları gösteren tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesinin,komisyon raporlarının, planların ilan sürecine ilişkin ilan askı tutanakları ile işlemlerin dayanağı diğer tüm bilgi ve belgelerin’ (davacının ilan askı süresi içerinde varsa yapmış olduğu itiraz başvurusu ve bu başvurunun reddine ilişkin kararların ve bu kararların davacıya bildirimine ilişkin belgelerin de yer aldığı şekliyle) gönderilmesinin ikinci kez istenmesine, davanın durumuna ve olayın niteliğine göre yürütmenin durdurulması isteminin ara kararı gereği yerine getirildikten ya da cevap süresi geçtikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20. maddesi uyarınca ara kararı süresinin (30) gün olarak belirlenmesine 26/08/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verdi.’’

Saraçoğlu sahipsiz değildir

Candan, son olarak  bir çivi dahi çakılmaması gereken tescilli kültür varlığı olan Saraçoğlu için restorasyon skandallarıyla ünlü Gür yapı  ile sözleşme imzalandığını hatırlatarak, ‘’ Şimdi de hukuksal süreci uzatmaya çalışıyorlar. Pandemi günlerinde rant peşinde koşan kovid fırsatçılarının Saraçoğlu’nu katletmesine izin vermeyeceğiz.  Saraçoğlu sahipsiz değildir. Ankara’nın ‘bize ait’ en önemli kamusal mekânı olan Saraçoğlu Mahallesi’ne sahip çıkılmalı, altına otopark yapılmadan, taşıdığı tüm değerlerle mahalle korunarak, kamusal kullanıma kazandırmalı ve gelecek kuşaklara aktarılmalıdır’ diye konuştu.


Toplam Görüntülenme : 457
Kategori Haberleri

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cebeci İnönü Stadyumu’nun yıkılarak millet bahçesi ve cami yapılmasını yargıya taşıyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyetin planlama ve kentleşme politikalarının bellek ve simge  mekanlarından olan Cebeci Stadyumu’nun yıkılarak, alanına millet bahçesi ve cami yapılmasına tepki gösterdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, millet bahçesi ve cami yapılmasına ilişkin, 30 Ekim tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı’nda askıya çıkartılan planı yargıya taşıyor.
13 Kasım 2020
Mimarlardan Mamak’ta çifte yargı zaferi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mamak’ta daha önce terminal alanı olan alanda planlamaya ve kamu yararına aykırı şekilde yapılan plan değişikliğini ve Mamak’ta açık yeşil ve donatı alanında nüfus yoğunluğunu artıracak kamu yararına aykırı yapılaşmayı yargıya taşımıştı.
10 Kasım 2020
GÜVEN PARK FİKRİ TAKİBİNDEYİZ
Şubemiz, 2018 yılında onaylanmış olan KANİP ile ilgili olarak 2863 sayılı kanuna aykırı bir planlama süreci işletilmesi nedeniyle dava açılmış ve Ankara 7.İdare Mahkemesinin 2019/219 E.2020/129 K. İle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
10 Kasım 2020
102 örgütten, ‘’Saraçoğlu hepimizin, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki hukuksuz süreci durdurun’’ çağrısı
Meslek örgütleri,  sendikalar, siyasi partiler, gazeteci örgütlenmeleri, dernekler ve vakıflar platformların oluşturduğu 102 örgüt, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Saraçoğlu Mahallesi için,  ‘’Saraçoğlu Mahallesi hepimizin’’ çağrısı yaptı.
26 Ekim 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!