GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
GÜVEN PARK FİKRİ TAKİBİNDEYİZ

GÜVEN PARK FİKRİ TAKİBİNDEYİZ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN GÜVEN PARK İÇİN KANİP VE UYGULAMA PLAN YAPIMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi 11.08.2020 tarih ve 811 sayılı kararı ile Çankaya İlçesi,  Kızılay Mahallesi 9441 ada 1 parsel ve çevresinde yer alan Güvenpark 1.Derece Doğal Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği onaylanmış ve 2863 sayılı Kanunu uyarınca,''Güvenpark I. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı" tekliflerine yönelik hazırlanan planların Kültür Barlıkları Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonuna sevki yapılmıştır.

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 13.07.1994 tarih ve 3591 sayılı kararı ile; Güvenpark I. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde Park-Güven Anıtı da “Anıt-Heykel” olarak tescilidir. ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı Haziran ayı içerisinde  “Güven Park Kentsel Tasarım Projesi” adı altında bir proje iletilmiş ve Şubemiz Kent İzleme Merkezi Kültür Varlıkları Çalışma Grubu, kentsel tasarım projesini  değerlendirmiş ve hazırladıkları “Değerlendirme Raporu” 29 Haziran 2020 tarihinde ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı’na iletilmiştir.

Şubemiz Çalışma Komisyonun değerlendirme raporu iletildikten sonra, Belediye başkanlığı tarafından Güvenpark I. Derece Doğal Sit alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlandığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisine  11.08.2020 tarihinde sunulduğu ve alınan 811 sayılı kararı ile de Kültür Varlıkları ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul/Komisyonuna sevklerinin yapılarak uygunluk görüşü alınması çalışmalarının yapıldığı görülmektedir.

Güven Park ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesince 16.03.2018 gün ve 490 sayılı kararı ile değerlendirilmek üzere Koruma Bölge Kurul ve Komisyona sevki yönünde karar alınmış, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planlarının Koruma Bölge Kurulu'nun 05.04.2018 tarih ve 5401 sayılı kararı, Bölge Komisyonunun ise 26.04.2018 tarih ve 432 sayılı kararı ile uygun bulmuş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 16.10.2018 tarih ve 184629 sayılı Olur'u ile de onaylanmıştır.

Şubemiz, 2018 yılında onaylanmış olan KANİP ile ilgili olarak 2863 sayılı kanuna aykırı bir planlama süreci işletilmesi nedeniyle dava açılmış ve Ankara 7.İdare Mahkemesinin 2019/219 E.2020/129 K. İle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Güven park ile ilgili olarak yapılacak bir planlama süreci içinde fikri takipten hiç vazgeçmeyen Şubemiz; 2019 yılı dava ekinde yer alan ve koruma mevzuatında bir ders niteliği taşıyan Bilirkişi Raporu ile birlikte, Şubemiz Kent İzleme Merkezi Kültür Varlıkları Çalışma Grubu tarafından Haziran/2020 tarihinde hazırlamış olduğu Değerlendirme Raporu doğrultusunda düzenlenip /düzenlenmediği konularının fikri takibi yapılmak üzere kurul/komisyon kararlarının tarafımıza iletilmesi başvurusu yapılmıştır.

Not: Şubemiz tarafından hazırlanan Değerlendirme raporu üyelerimizle paylaşılmak üzere yayınlanmıştır.


Toplam Görüntülenme : 41
Kategori Haberleri

Gökçek döneminde defalarca kent suçu ilan edilen Demir Kafes alanında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı 8. plan değişikliği de yargıya taşınıyor
Yapımı da sökümü de ciddi kamu israfına yol açan Demir Kafes' alanına, YDA Center yapılmasına ilişkin 7 plan değişikliğini de açtığı davalar sonucu iptal ettiren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 8. plan değişikliği yaptığını bildirdi.
24 Kasım 2020
Ankapark’ta tahliye ve tasfiye süreci, ibreti alem için kamuya açık yapılmalı
Ankapark’ın tahliyesi herhangi bir parkın tahliyesi değil, bir kent suçunun ve Atatürk’ün şartlı bağışını ve  vasiyetini ihlal eden zihniyetin tahliyesi ve tasfiyesidir
24 Kasım 2020
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cebeci İnönü Stadyumu’nun yıkılarak millet bahçesi ve cami yapılmasını yargıya taşıyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyetin planlama ve kentleşme politikalarının bellek ve simge  mekanlarından olan Cebeci Stadyumu’nun yıkılarak, alanına millet bahçesi ve cami yapılmasına tepki gösterdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, millet bahçesi ve cami yapılmasına ilişkin, 30 Ekim tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı’nda askıya çıkartılan planı yargıya taşıyor.
13 Kasım 2020
Mimarlardan Mamak’ta çifte yargı zaferi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mamak’ta daha önce terminal alanı olan alanda planlamaya ve kamu yararına aykırı şekilde yapılan plan değişikliğini ve Mamak’ta açık yeşil ve donatı alanında nüfus yoğunluğunu artıracak kamu yararına aykırı yapılaşmayı yargıya taşımıştı.
10 Kasım 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!