GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Atatürk Orman Çiftliği’nin her bir metrekaresinde talana geçit yok

Atatürk Orman Çiftliği’nin her bir metrekaresinde talana geçit yok

Erler Mahallesindeki talan 24 Eylül’de yargıya taşındı, hukuksal süreç devam ediyor 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nin topraklarının her bir metrekaresindeki talan sürecini yakından takip ediyor ve yargıya taşıyor.  Etimesgut’ta MİT, Özel Kuvvetler Komutanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na tahsis edilen AOÇ arazisinde yapılan yapılaşmada bunlardan birisidir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtığı, Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Birinci Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı, 3257 ada 5 numaralı parselin 250.000 metrekarelik kısmına ilişkin 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı 1 Ağustos’ta askıdan indi.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi 24 Eylül tarihinde konuyu yargıya taşıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan  “Açtığımız davada Çevre Şehircilik Bakanlığı savunmasını sundu ve hukuki süreç devam ediyor. Plan açıklama raporunda kurum görüşlerinde,  Etimesgut Belediyesi’nin dışında diğer kurumların, Atatürk Orman Çiftliği alanlarındaki bu talan sürecine pek de ses çıkarmaması, kurumların bilimsel kriterlerden uzak hareket ettiklerini gözler önüne seriyor. Etimesgut Belediyesi’nin,  plan açıklama raporundaki kamu yararını gözeten kurum görüşü bu açıdan dikkat çekici. Etimesgut Belediyesi, alanın birinci derece doğal SİT alanı olduğunu vurgulayarak yapılaşmaya açılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti” dedi.

Atatürk Orman Çiftliği alanlarının, gizli ya da açık talanına izin verilemez, mücadelemiz devam ediyor

Davaya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,  şunları söyledi:

“AOÇ toprakları,  Atatürk’ün şartlı bağışına ve vasiyetine aykırı olarak talan edilmeye, gizli tahsislerde devam ediyor. Dava açtığımız alanda, parçacıl, bütünü bozan ve alana özel olarak tahsisler söz konusudur.  Atatürk Orman Çiftliği’nin 800 dönümlük kısmının, MİT, Özel Kuvvetler Komutanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na tahsis edilen alanda  ‘gizlilik derecesi var’ denilerek, AOÇ arazisinde ne yapılacağı açıklanmıyor. Atatürk’ün halkına emanet ettiği toprakları ‘gizli’ diyerek talan etmenize izin vermeyeceğiz. Öte yandan, Etimesgut Belediyesi’nin sunduğu kurum görüşü önemlidir. Etimesgut Belediyesi, MİT’e tahsis edilen alana ne yapılacağının bilinmemesine tepki göstererek, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na itiraz etmiştir. İlçe Belediyesi’nin dava konusu planların hukuka aykırılığını ortaya koyan görüşleri dikkate alınmadan planlar onaylanmıştır. Atatürk Orman Çiftliği alanlarının, gizli ya da açık talanına izin verilemez, mücadelemiz devam ediyor.”

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Dava konusu planlamaya ilişkin olarak,  sunduğu kurum görüşünde, ‘Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 08.03.2017 tarihli 3271 sayılı kurum görüşü yazısında; yapılan incelemede Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi AOÇ I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Sınırları içinde kalan mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait 3257 ada 5 sayılı parselin güneyinde ve batısında meskûn yerleşmelerin olduğu, meskûn yerleşme içerisinde Etimesgut Devlet Hastanesi(250 yataklı devlet hastanesi inşaatı yapımı devam etmektedir), Etimesgut Kaymakamlığı, TRT, Türk Kızılayı Tesisleri, okul alanları ve konut alanlarının bulunduğu, meskûn yerleşim yerlerine askeri ve stratejik öneme haiz alanların bu kadar yakın konuşlanmasının uygun olmayacağı, aynı zamanda bölgede yaşayan/çalışan nüfus ile kurumlar için gürültü ve görüntü kirliliği oluşturacağı,  3257 ada 5 parselin Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünce tarımsal faaliyetler de kullanıldığı, Etimesgut ilçe sınırları içerisinde birçok askeri alanın bulunduğu, dolayısıyla talebin onanlı imar planı içerisinde “Askeri Alan” olarak ayrılan alanlar içerisinde karşılanmasının daha uygun olacağı,  bahse konu parselin AOÇ I. Derece ve Tarihi Sit Alanı Sınırları içinde kaldığı, dolayısıyla parselin vasfına uygun olarak ağaçlandırılarak halkın kullanabileceği piknik ve mesire yerleri şeklinde düzenlenerek nezih bir bölge olarak korunmasının ve yapılaşmaya açılmamasının gerektiği,  Aynı zamanda söz konusu alanın EK-A’da planda işaretli 250.000 m²’lik alanın kuzey kısmının Etimesgut Askeri Havaalanı Mânia Planı Kriterlerine göre ‘Etimesgut Askeri Havaalanı Engelsiz Saha Sınırı’ içerisinde kaldığı, dolayısıyla kiralanan alanın bir bölümünde yapılaşma yapılamayacağı tespit edilmiştir. Bu nedenle Etimesgut ilçesi, Bahçekapı Mahallesi AOÇ I. derece doğal ve tarihi sit alanı sınırları içinde kalan 3257 ada 5 parselin 250.000 m²’lik kısmının ‘Askeri Alan’ fonksiyonuna ayrılması amacıyla Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının uygun olmayacağı’ belirtilmiştir.  İlçe belediyesinin dava konusu planların hukuka aykırılığını ortaya koyan görüşleri dikkate alınmadan dava konusu planlar onaylanmıştır.”


Toplam Görüntülenme : 5049
Kategori Haberleri

Meslek odaları: Bilirkişiler de, Güvenpark’ı yok etme planlarının hukuka aykırılığını ortaya koydu
Ankara 16. İdare Mahkemesi’ne sunulan raporda, iptal edilen planla benzer bir plan onaylanmasının mahkeme kararlarını yok saymak olduğu ifade edilerek, adeta bilim ve teknik dersi verildi.
07 Ekim 2021
Zir Vadisi’nde (Istanoz) zafer kamu yararının oldu
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin arkeolojik ve doğal SİT alanı olan Zir Vadisi’nin sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı ilan edilerek yok edilmesine karşı verdiği hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı.
23 Eylül 2021
Meslek odaları, Büyükşehir’in ODTÜ yolu ihalesini protesto etti
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Gökçek döneminde ODTÜ’de binlerce ağaç kesilerek yapılan yolu devam ettirmesine ilişkin, ODTÜ yol yapımı için ihale edilen ormanda (Bilkent‘le açılan yolun kesiştiği yer)  basın açıklaması yaptı.
20 Eylül 2021
Bilirkişiler: Ayaş’ta tarım alanının yapılaşmaya açılması kamu yararına aykırıdır
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Başkent’te tarım alanlarını yapılaşmaya açan plan değişikliklerini yargıya taşımaya devam ederken, bilim insanları da yargıya sundukları raporlarla Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin kamu yararı mücadelesinin haklılığını ortaya koyuyor.
20 Eylül 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!