GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı, Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılaşma öngören Özel Kuvvetler Komutanlığı konuşlanmasına ikinci kez yürütmeyi durdurma verdi

Yargı, Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılaşma öngören Özel Kuvvetler Komutanlığı konuşlanmasına  ikinci  kez yürütmeyi durdurma verdi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’ni talana açan plan değişiklerine karşı mücadele devam ediyor.  Ankara 4. İdare Mahkemesi, mimarların açtığı dava sonucunda, Etimesgut’ta tarımsal üretim alanı olan Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi SİT Alanı sınırlarındaki alanın askeri alan olarak yapılaşmaya açılmasına ilişkin plan değişikliğinin yürütmesini durdurmuştu.    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın karara itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştı. Yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması üzerine mahkeme ek rapor alınmasını istedi. Ankara 4. İdare Mahkemesi ek rapor sonrasında da alana ilişkin olarak tekrar yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği alanlarında her türlü müdahalenin  peşini bırakmayacağız. AOÇ alanlarında Milli Savunma Bakanlığı’nın  Özel Kuvvetler Komutanlığı konuşlanması ile yapılaşmaya açılmasına  mahkemenin ikinci kez  izin vermemesi  kamu yararı adına sevindiricidir. Yargı ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı vererek AOÇ de talana geçit vermemiştir” dedi.

AOÇ mücadelemizde bu çifte yürütmeyi durdurma kararı mücadele azmimizi bir kez daha perçinlemiştir

Candan, şöyle devam etti:

“Atatürk Orman Çiftliği alanlarında parçacıl plan değişikleri ile talan süreci devam ederken bir plan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. AOÇ alanlarında Özel Kuvvetler Komutanlığı konuşlanma yeri ihtiyacının karşılanmasına ilişkin kiralanan alanın askeri alan ilan edilerek yapılaşmaya açılmasını yargıya taşıdık. Atatürk Orman Çiftliği alanları kamusaldır kamuya kapalı olamaz. Yargı bir kez daha AOÇ Alanları askeri alan olamaz ve yapılaşmaya açılamaz diyerek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Uzun erimli yürüttüğümüz AOÇ mücadelemizde bu çifte yürütmeyi durdurma kararı mücadele azmimizi bir kez daha perçinlemiştir” diye konuştu.

 

Uygulanması halinde telafisi güç zararlar yaşanacak

Candan, hukuksal sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

“Atatürk Orman Çiftliği’nin topraklarının her bir metrekaresindeki talan sürecini yakından takip ediyor ve yargıya taşıyoruz.  Etimesgut’ta MİT, Özel Kuvvetler Komutanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na tahsis edilen AOÇ arazisinde yapılan yapılaşmada bunlardan birisiydi. Açtığımız davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi,  Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 3257 Ada, 5 numaralı parselin 250.000 m2'lik kısmına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin yürütmesini durdurmuştu. Davada YD kararı kaldırıldı, bunun üzerine mahkeme rapor alınmasını istedi. Ankara 4. İdare Mahkemesi ek rapor sonrasında da alana ilişkin olarak tekrar yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme dava konusu plan değişikliğini hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğini belirterek yürütmesini durdurdu.”

Atatürk Orman Çiftliği alanlarının, gizli ya da açık talanına izin verilemez, mücadelemiz devam ediyor

Candan mahkeme gerekçesinde yer alan, ‘’ Dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi heyetince düzenlenen gerek 17.05.2021 tarihli rapor gerekse 28.09.2021 havale tarihli ek rapor bir bütün olarak değerlendirildiğinde; "Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 3257 Ada, 5 numaralı parselin 250.000 m2'lik kısmına ilişkin 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı Nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin; 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında belirtilen kamuya kapalı pasif yeşil alan kullanımından -askeri alan- kullanım türüne dönüştürülmesinin üst ölçekli plana aykırı olduğu, ayrıca askeri kullanım alanına ilişkin bu yerin de neden seçildiğinin plan açıklama raporunda yer verilmediği gibi söz konusu planlama işleminin yürürlükte bulunan koruma mevzuatı hükümlerine uygun olmadığı hususları da gözünün alındığında, tesis edilen plan değişikliği işlemlerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine ve ayrıca şehircilik ilke ve planlama esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı açık olduğundan, işlemin yürürlüğünün durdurulması gerekmektedir” ifadelerine de dikkat çekti.

Candan, “Bilimden ve teknikten aldığımız güçle Atatürk’ün bize emanet ettiği toprakları korumaya devam edeceğiz. Atatürk Orman Çiftliği alanlarının, gizli ya da açık talanına izin verilemez, mücadelemiz devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.


Toplam Görüntülenme : 8365
Kategori Haberleri

Yargı Kıbrıs Vadisi’ni tehdit eden plan değişikliklerini de iptal etti, vadi kesin olarak kurtuldu
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda,  Kıbrıs Vadisi’nin statü değişikliği ile yok edilmesine izin vermeyen Ankara 11. İdare Mahkemesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan doğa harikası Kıbrıs Vadisi’ne ilişkin plan değişikliklerini de iptal etti.
11 Ekim 2022
Mimarlar, Atatürk Orman Çiftliği’ni “Beştepe Millet Ormanı” yapan ihaleyi yargıya taşıdı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’nün Atatürk Orman Çiftliği alanında Beştepe Millet Ormanı Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi İhalesi adı altında ihaleye çıkmasını yargıya taşıdı.
09 Ağustos 2022
Saraçoğlu Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planlarında Bir İptal Daha…
Candan: ”Saraçoğlu Mahallesi’nde yargı kararlarını arkadan dolanarak hukuksuz ve dayanaksız plan yapan uygulayan tüm kurumlar ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”
05 Temmuz 2022
Yargı: Numune Hastanesi taşınmaz kültür varlığıdır, tescil edilmelidir
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet döneminin simgesel sağlık yapılarından olan tehdit altındaki Ankara Numune Hastanesi’nin işlevini koruyarak korunması için mücadeleyi sürdürüyor.
15 Haziran 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!