GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı, Gökçek’in İncek’teki imar rantına ilişkin plan değişikliğini iptal etti

Yargı, Gökçek’in  İncek’teki imar rantına ilişkin plan değişikliğini iptal etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  Gölbaşı İncek’te Gökçek istifa etmeden son  Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla, yönetiminde  hakim ve bürokratlarında olduğu Dam Yapı Kooperatif için imar rantı yaratmasını yargıya taşımıştı.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Gölbaşı İncek’te içinde çocuk bahçesi ve yolların da bulunduğu 60 bin metrekarelik alanın imarının artırılmasına ilişkin plan değişikliğini iptal etti. 

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kamu yararına aykırı ayrıcalıklı imar rantına yol açan tüm plan değişikliklerine dava açmaya devam edeceğiz. İncek’te Gökçek’in giderayak son Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde aldığı son kararla plan değişikliği yapıldı.   14/02/2017 Şubat günü yapılan plan değişikliği ile 0.33 olan emsal 2'ye çıkarıldı, yükseklik serbest bırakıldı. Toplam konut sayısı 15 kat artırılarak 25'ten 390'a çıkarıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak kamu yararına aykırı olan yoğunluk artışı  getiren belirli kesimlere ayrıcalıklı imar rantına yol açan plan değişikliğini yargıya taşıdık. Ankara 7. İdare Mahkemesi de,  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi 241/1, 242/1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin 14.02.2017 tarihli ve 356 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararının; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek, dava konusu işlemi iptal etti” diye konuştu.

 

Yapılaşma dokusunu bozar, altyapı kaldırmaz

Candan, “Mahkeme iptal gerekçesinde yer alan söz konusu plan değişikliğinin mevcut yapılaşma dokusunu bozacağını, altyapının yüksek yoğunluklu bu yapılaşmayı kaldırmayacağını ortaya koymuştur” dedi.

Candan, mahkemenin iptal gerekçesinde yer alan  “ 241/1 ve 242/1 sayılı parseller yönünden dava konusu plan değişikliği ile söz konusu alanı kapsayan planlama bölgesinde yürürlükte olan üst ölçekli planların benzer kullanım alanlarına sahip olduğu, bu kapsamda plan kademelenmesi ilkesi açısından planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırılık göstermediği anlaşılmakta ise de; inşaat emsalinin değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırıldığı, 1245 kişilik nüfus artısına karşılık olarak oluşturulması gereken sosyal-teknik altyapı alanlarından sadece Sosyal Açık ve Yeşil alanlar bulunduğu, bu alanlar için ayrılan miktarın da ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen standartların altında olduğu, dava konusu plan değişikliği sebebiyle oluşan ilave nüfusun yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren etki oluşturduğu, plan değişikliğinde tanımlanan 48366 m² lik imar izninin %8,27'sine denk gelen 4000 m² lik ticaret alanının "Konut Alanı" kullanımına "Konut+Ticaret" niteliği, kazandırdığı, bununla birlikte söz konusu ticaret alanının hangi amaçla kullanılacağının açıklığa kavuşturulmadığı ve bu ticaret alanlarının bölgeye doğrudan veya dolaylı etkilerine yönelik değerlendirme ve çözüm önerilerinin ortaya konulmadığı, dava konusu taşınmazların yakın çevresinde, plan değişikliğinde öngörülene benzer bir yapılaşmadan ziyade düşük emsali, iki katlı, seyrek yoğunluklu yapılaşmanın hakim olduğu, söz konusu değişiklikle Yençok:Serbest olarak belirlenen yüksekliğin yakın çevrenin siluetini bozacağı, mevcut yapılaşma dokusunu olumsuz yönde etkileyeceği ve plan bütünlüğünü bozacağı, parsel adası ölçeğinde gerçekleştirilmesi öngörülen plan değişikliğinin emsal artısıyla birlikte bütüncül bir kentsel mekan kurgusu oluşturmaktan uzak olduğu, kentsel mekan kurgusu ile plan bütünlüğü yönünden kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelere de dikkat çekti.


Toplam Görüntülenme : 4073
Kategori Haberleri

Mimarlar, Atatürk Orman Çiftliği’ni “Beştepe Millet Ormanı” yapan ihaleyi yargıya taşıdı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’nün Atatürk Orman Çiftliği alanında Beştepe Millet Ormanı Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi İhalesi adı altında ihaleye çıkmasını yargıya taşıdı.
09 Ağustos 2022
Saraçoğlu Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planlarında Bir İptal Daha…
Candan: ”Saraçoğlu Mahallesi’nde yargı kararlarını arkadan dolanarak hukuksuz ve dayanaksız plan yapan uygulayan tüm kurumlar ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”
05 Temmuz 2022
Yargı: Numune Hastanesi taşınmaz kültür varlığıdır, tescil edilmelidir
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet döneminin simgesel sağlık yapılarından olan tehdit altındaki Ankara Numune Hastanesi’nin işlevini koruyarak korunması için mücadeleyi sürdürüyor.
15 Haziran 2022
Adnan Kahveci Parkı’nda yapılaşma ısrarı devam ediyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, daha önce Yenimahalle Belediyesi tarafından ticari yapılaşmaya açılmak istenen Adnan Kahveci Parkı’nın şimdi de Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon düzenleme işi adı altında betonlaştırılmaya çalışıldığını bildirdi.
14 Haziran 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!