GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı, Gökçek’in İncek’teki imar rantına ilişkin plan değişikliğini iptal etti

Yargı, Gökçek’in  İncek’teki imar rantına ilişkin plan değişikliğini iptal etti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  Gölbaşı İncek’te Gökçek istifa etmeden son  Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla, yönetiminde  hakim ve bürokratlarında olduğu Dam Yapı Kooperatif için imar rantı yaratmasını yargıya taşımıştı.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Gölbaşı İncek’te içinde çocuk bahçesi ve yolların da bulunduğu 60 bin metrekarelik alanın imarının artırılmasına ilişkin plan değişikliğini iptal etti. 

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Kamu yararına aykırı ayrıcalıklı imar rantına yol açan tüm plan değişikliklerine dava açmaya devam edeceğiz. İncek’te Gökçek’in giderayak son Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde aldığı son kararla plan değişikliği yapıldı.   14/02/2017 Şubat günü yapılan plan değişikliği ile 0.33 olan emsal 2'ye çıkarıldı, yükseklik serbest bırakıldı. Toplam konut sayısı 15 kat artırılarak 25'ten 390'a çıkarıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak kamu yararına aykırı olan yoğunluk artışı  getiren belirli kesimlere ayrıcalıklı imar rantına yol açan plan değişikliğini yargıya taşıdık. Ankara 7. İdare Mahkemesi de,  Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi 241/1, 242/1 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına ilişkin 14.02.2017 tarihli ve 356 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararının; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğunu belirterek, dava konusu işlemi iptal etti” diye konuştu.

 

Yapılaşma dokusunu bozar, altyapı kaldırmaz

Candan, “Mahkeme iptal gerekçesinde yer alan söz konusu plan değişikliğinin mevcut yapılaşma dokusunu bozacağını, altyapının yüksek yoğunluklu bu yapılaşmayı kaldırmayacağını ortaya koymuştur” dedi.

Candan, mahkemenin iptal gerekçesinde yer alan  “ 241/1 ve 242/1 sayılı parseller yönünden dava konusu plan değişikliği ile söz konusu alanı kapsayan planlama bölgesinde yürürlükte olan üst ölçekli planların benzer kullanım alanlarına sahip olduğu, bu kapsamda plan kademelenmesi ilkesi açısından planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırılık göstermediği anlaşılmakta ise de; inşaat emsalinin değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırıldığı, 1245 kişilik nüfus artısına karşılık olarak oluşturulması gereken sosyal-teknik altyapı alanlarından sadece Sosyal Açık ve Yeşil alanlar bulunduğu, bu alanlar için ayrılan miktarın da ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen standartların altında olduğu, dava konusu plan değişikliği sebebiyle oluşan ilave nüfusun yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren etki oluşturduğu, plan değişikliğinde tanımlanan 48366 m² lik imar izninin %8,27'sine denk gelen 4000 m² lik ticaret alanının "Konut Alanı" kullanımına "Konut+Ticaret" niteliği, kazandırdığı, bununla birlikte söz konusu ticaret alanının hangi amaçla kullanılacağının açıklığa kavuşturulmadığı ve bu ticaret alanlarının bölgeye doğrudan veya dolaylı etkilerine yönelik değerlendirme ve çözüm önerilerinin ortaya konulmadığı, dava konusu taşınmazların yakın çevresinde, plan değişikliğinde öngörülene benzer bir yapılaşmadan ziyade düşük emsali, iki katlı, seyrek yoğunluklu yapılaşmanın hakim olduğu, söz konusu değişiklikle Yençok:Serbest olarak belirlenen yüksekliğin yakın çevrenin siluetini bozacağı, mevcut yapılaşma dokusunu olumsuz yönde etkileyeceği ve plan bütünlüğünü bozacağı, parsel adası ölçeğinde gerçekleştirilmesi öngörülen plan değişikliğinin emsal artısıyla birlikte bütüncül bir kentsel mekan kurgusu oluşturmaktan uzak olduğu, kentsel mekan kurgusu ile plan bütünlüğü yönünden kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelere de dikkat çekti.


Toplam Görüntülenme : 19089
Kategori Haberleri

Bilirkişiler: AOÇ arazilerini parçalayan yol güzergahı, tarihi ve doğal kimliği yok eder
Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ Bilirkişiler haklılığımızı ve AOÇ’nin yollarla talanını gözler önüne sermiştir. Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının  peşini bırakmayacağız Atatürk Orman Çiftliği kırmızı çizgimiz” dedi.
28 Temmuz 2023
Mimarların mücadelesi sonucu, İmrahor Vadisi’ni katledecek planlar bir bir iptal ediliyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nin katledilmesine izin vermiyor.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan değişiklikleriyle yapılaşmaya açılmak istenen İmrahor Vadisi için hukuksal mücadeleyi sürdürürken, yargı da kamu yararına aykırı plan değişikliklerini bir bir iptal ediyor.
26 Temmuz 2023
Yargı, Ulus’ta Roma Hamamı’nı tehdit eden yüksek katlı yapılaşmaya izin vermedi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin  değerini ve potansiyelini yok sayan plan değişikliklerini peşini bırakmıyor.
08 Haziran 2023
İktidarın Saraçoğlu Mahallesi’nde hukuksuz imar planlarına yargıdan iptal kararı
Candan: Saraçoğlu Mahallesini satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar. Kamusal değerini ranta açmak istediler, açamadılar. Saraçoğlu Mahallesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 30 yıldır akıllı inatla sürdürdüğü mücadelenin kazanımıdır. Seçim öncesi halkımıza armağanımız olsun.
10 Mayıs 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!