GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Bilirkişiler: Statü değişikliği Kıbrıs Vadisi’nin geleceğini tehlikeye atar, bu karar kamu yararına aykırıdır

Bilirkişiler: Statü değişikliği Kıbrıs Vadisi’nin geleceğini tehlikeye atar, bu karar kamu yararına aykırıdır

Mimarlar Odası Ankara Şubesi taş ocakları nedeniyle tehdit altındaki  Kıbrıs Vadisi için mücadeleye devam ediyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, statü değişikliğiyle varlık değeri tehlikeye düşen  Kıbrıs Vadisi’nin  Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından,  Doğal Sit Alanı Koruma Statüsü’nün, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmesi işleminin iptali için dava açmıştı.

Davada, telafisi imkansız zararlar verecek tescil işlemine ilişkin bilirkişi raporu yayınlandı.  Bilim insanları söz konusu , "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" kararının alanın geleceğini tehlikeye attığını ve bu doğrultuda alınmış olan söz konusu kararlarda kamu yararı bulunmadığını bildirdi.

 

Haklılığımız bir kez daha bilim insanları nezdinde tescil edilmiştir, karar iptal edilmelidir

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Statü değişikliği hukuka aykırıdır ve uygulanması telafisi güç veya imkânsız zararlara yol açacaktır. Ankara kent merkezine yakınlığı ile son derece kritik bir ekolojik eşik konumunda olan Kıbrıs Vadisi, 1. Derecede Doğal SİT ve Arkeolojik SİT Alanı olarak önemli bir değer taşımaktadır. Doğal SİT Alanı Koruma Statüsü ’nün “Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tanımlanması vadinin kentsel ekolojide yer aldığı varlık değerlerini tehdit etmektedir. Bunu bilim insanları da mahkemeye sundukları raporda ortaya koymuştur. Haklılığımız bir kez daha tescil edilmiştir. Söz konusu statü değişikliği ve Kıbrıs Köyü Vadisi’nin yakın çevresinde verilmiş olan taş ocakları ruhsatları iptal edilmelidir. Tahribata izin verilmemeli vadinin içinde bulunduğu havza sınırlarından hareketle Mutlak Koruma Alanı ilan edilerek sınır boyunca, korunaklı bir bant oluşturulmalıdır” dedi.

 

Kıbrıs Vadisi, kontrollü kullanım alanı değil, hassas koruma alanı olmalıdır

Candan, bilirkişi raporunda yer alan, “Kıbrıs Vadisi’nin SİT alanı statüsünün düşürülmesinin doğal ve kültürel peyzaj değerleri özellikleri, biyolojik çeşitlilik, vadi ekosistemi ve bileşenleri açısından yüksek potansiyele sahip eşsiz bir alana zarar görmesine neden olacağı açıktır. Kıbrıs Vadisi ulusal öneme sahip, tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojk ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem  hizmetlerine katkı sağlayan, mevcut madencilik faaliyetleri ve alana yeni kazandırılan statü gereği rekreasyonel yapı aktiviteler doğrultusunda bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan bitki örtüsü, topoğrafya ve siluetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken Ankara için vaha niteliğinde bir alandır. Korunan alanların varlıklarının, kaynak değerlerinin sahip oldukları habitatların sürdürebilirliklerinin sağlanabilmesi için hatta bu tür alanların sayılarının arttırılması tüm yaşam formlarının bileşeni olduğu yaşam çevrelerini gelecek nesillere aktarmanın en temel ilkelerinden biri olmalıdır. Kıbrıs Vadisi de Ankara kent bütünü  içindeki konumu gerekse özelde yarattığı vadi ekosistemi ve mikroklimatik özelliklerinin oluşturduğu habitatları ile mutlak  koruma zonu içinde korunması gereken doğal, ekolojik, biyolojik kültürel anlamda öneme sahip bir kamusal alandır. Diğer yandan alanın özgün kültürel peyzaj özelliklerinin korunması da ancak bütüncül bir koruma yaklaşımı ile sağlanabileceği için vadi bütününün kesin korunacak hassas alan’ koruma statüsünde olması kamu yararıdır. Kıbrıs Vadisinin tüm peyzaj tüm peyzaj bileşenleri, doğal, kültürel  değerleri ve habitatları  ile sürdürebilirliği için ‘sürdürülebilir koruma  ve kontrollü kullanım alanı statüsünden kurtarılarak bütüncül olarak  hassas koruma alanı olması yaşamsal öneme sahip ve kamu yararı için bir zorunluktur.  Bu kapsamda Kıbrıs Vadisi için alınan böyle bir karar, alanın geleceğini önemli ölçüde tehlikeye atmaktadır ve bu doğrultuda alınmış olan söz konusu kararlarda bir kamu yararı bulunmamaktadır” ifadelerine de dikkat çekti.


Toplam Görüntülenme : 3688
Kategori Haberleri

Mimarlar, Atatürk Orman Çiftliği’ni “Beştepe Millet Ormanı” yapan ihaleyi yargıya taşıdı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’nün Atatürk Orman Çiftliği alanında Beştepe Millet Ormanı Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi İhalesi adı altında ihaleye çıkmasını yargıya taşıdı.
09 Ağustos 2022
Saraçoğlu Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planlarında Bir İptal Daha…
Candan: ”Saraçoğlu Mahallesi’nde yargı kararlarını arkadan dolanarak hukuksuz ve dayanaksız plan yapan uygulayan tüm kurumlar ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”
05 Temmuz 2022
Yargı: Numune Hastanesi taşınmaz kültür varlığıdır, tescil edilmelidir
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet döneminin simgesel sağlık yapılarından olan tehdit altındaki Ankara Numune Hastanesi’nin işlevini koruyarak korunması için mücadeleyi sürdürüyor.
15 Haziran 2022
Adnan Kahveci Parkı’nda yapılaşma ısrarı devam ediyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, daha önce Yenimahalle Belediyesi tarafından ticari yapılaşmaya açılmak istenen Adnan Kahveci Parkı’nın şimdi de Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon düzenleme işi adı altında betonlaştırılmaya çalışıldığını bildirdi.
14 Haziran 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!