GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı: Atatürk Orman Çiftliği tarihi SİT alanında emniyet hizmet binası yapılmasına ilişkin plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu

Yargı: Atatürk Orman Çiftliği tarihi SİT alanında emniyet hizmet binası yapılmasına ilişkin plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu

Mahkeme  kararı Cumhurbaşkanlığı’nı Sarayı’nda kaçak  hale düşüren 1700 sayılı ilke kararı ile gerekçelendirdi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nde tarihi SİT alanında emniyet hizmet alanı yapılmasına ilişkin, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 01.11.2021 tarih ve 2105779 sayılı Olur'u ile onaylanan Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Atatürk Orman Çiftliği Alanları 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde Gazi Mahallesi 2098 ada 34 parselin 3000 m2'lik kısmına ilişkin 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği, 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı, 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin iptali için dava açmıştı. Davada yürütmeyi durdurma talebi reddedilince mimarlar davayı bir üst mahkemeye taşıdı.

Bölge İdare Mahkemesi 5. Dava Dairesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin itirazını kabul ederek, yürütmenin durdurulması talebinin reddine yönelik olarak Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce verilen kararın kaldırılmasına hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

 

Atatürk Orman Çiftliği  alanlarını korumak için mücadeleye devam edeceğiz

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği plan değişiklikleriyle sürekli olarak talan ve ranta açılmak istenmektedir. Atatürk Orman Çiftliği’nde  ağaçlandırılacak alan statüsünde olan tarihi SİT bölgesinde emniyet hizmet binası yapmak  için plan değişikliği yaptılar. Saraya yakın balanda sarayın güvenliği için yapılan emniyet hizmet binası plan değişikliğini yargıya taşıdık ve telafisi mümkün olmayan zararlar verilmesin diye yürütmeyi durdurma ve iptal isteminde bulunduk. 11.İdare Mahkemesi  yürütmeyi durdurma talebimizi  reddetti.  Bölge İdare mahkemesine itiraz ettik, Bölge idare mahkemesi Atatürk Orman çiftliği alanları tarihi sit alanıdır emniyet hizmet binası yapamazsın dedi ve telafisi mümkün olmayan zararlar verilmesin diye yürütmeyi durdurma kararı verdi.” dedi.

“Mahkeme  kararı Cumhurbaşkanlığı’nı Sarayı’nda kaçak  hale düşüren 1700 sayılı ilke kararı ile gerekçelendirdi”

Candan şöyle devam etti :

“Bölge İdare Mahkemesi gerekçesinde de, ‘Tarihi sit alanlarında zorunlu altyapı uygulamaları ve bu uygulamalar kapsamında yapılacak olan resmi kurum yapıları dışında hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağı son alınan ilke kararı ile ortaya konulduğundan, tamamı tarihi sit statüsüne sahip planlama alanının zorunlu altyapı uygulamaları kapsamında değerlendirilmeyecek ‘Kamu Kurum Alanı’ olarak planlanmasına yönelik dava konusu planlama kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır’ denilerek plan değişikliğinin hukuka aykırılığı ortaya konmuştur. Kaçak Sarayı yakından ilgilendiren  1700 sayılı ilke kararında Tarihi SİT alanlarında kamu yapıları yapılabilir kararının  Danıştay tarafından iptalinden sonra Atatürk Orman Çiftliği Tarihi Sit alanında kamu yapısı yapılamayacağını ifade ederek, yürütmeyi durdurma vermesi oldukça önemlidir. Bu kararla birlikte hem Atatürk Orman Çiftliği alanlarında  emniyet hizmet binası yapılmasına olanak sağlayan  plan değişikliğinin yürütmesi durduruldu, hem de  1700 sayılı ilke kararına atıfta bulunması ile Kaçak Sarayı’n kaçaklığını da ortaya koyan  kararın altını bir kez daha çizilmiş oldu.  Bu karar o açıdan da çok sevindiricidir.”

“Kaçak Saray’ın tahliyesi için hukuksal süreç başlatacağız”

“Bu kararın gerekçesi ile birlikte, 1700 sayılı ilke kararının Danıştay tarafından iptali ile sarayın kaçaklığı hukuken de bir kez daha  tescillenmiş oldu. Kaçak Sarayın tahliyesi için hukuksal ve kurumsal süreçleri başlatacağız. Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyeti ihlal edilerek hukuk katledilerek yapılan ve her defasında ilke kararları değiştirilerek kılıf bulunmaya çalışılan Kaçak Saray ülkenin hukuk garabetinin simgesi olmuştur. Bu karar Atatürk Orman Çiftliği alanlarında yürüttüğümüz bütünlüklü hukuk sürecinde çok önemlidir” diyen Candan, “Bugün yaşadığımız tüm süreçler, ülkenin aynı zamanda kaçak bir yapıdan yönetilmesindendir. Bunun değişmesi kaçınılmazdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi


Toplam Görüntülenme : 1497
Kategori Haberleri

Mimarlar, Atatürk Orman Çiftliği’ni “Beştepe Millet Ormanı” yapan ihaleyi yargıya taşıdı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’nün Atatürk Orman Çiftliği alanında Beştepe Millet Ormanı Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi İhalesi adı altında ihaleye çıkmasını yargıya taşıdı.
09 Ağustos 2022
Saraçoğlu Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planlarında Bir İptal Daha…
Candan: ”Saraçoğlu Mahallesi’nde yargı kararlarını arkadan dolanarak hukuksuz ve dayanaksız plan yapan uygulayan tüm kurumlar ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”
05 Temmuz 2022
Yargı: Numune Hastanesi taşınmaz kültür varlığıdır, tescil edilmelidir
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet döneminin simgesel sağlık yapılarından olan tehdit altındaki Ankara Numune Hastanesi’nin işlevini koruyarak korunması için mücadeleyi sürdürüyor.
15 Haziran 2022
Adnan Kahveci Parkı’nda yapılaşma ısrarı devam ediyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, daha önce Yenimahalle Belediyesi tarafından ticari yapılaşmaya açılmak istenen Adnan Kahveci Parkı’nın şimdi de Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon düzenleme işi adı altında betonlaştırılmaya çalışıldığını bildirdi.
14 Haziran 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!