GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Beşevler’de yıkılan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin yerine cami yapılması planı, iptal edildi

Beşevler’de yıkılan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin yerine cami yapılması  planı, iptal edildi

Yargı: Beşevler'de camiye değil, eğitim alanına ihtiyaç var

Gökçek döneminde Beşevler’de Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin olduğu alan eğitim alanından dini tesis alanına çevrilmiş, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi yıkılmıştı. İlk plan değişikliği yargı tarafından iptal edilmişti. Aynı alanda  2019 yılında  yerel seçimlerden 15 gün önce Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından  aynı içerikle ikinci kez plan değişikliği yapılmış, bu plan değişikliğini de Mimarlar Odası Ankara Şubesi yargıya taşımıştı. Beşevlerin merkezinde eğitim alanının dini tesis alanına çevrilmesine yargı yine izin vermedi. Ankara 18. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ’da müdahil olduğu davada,  7286 ada 7 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin dava konusu işlemin iptaline oy birliği ile karar verdi.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Cumhuriyet’in bilim aksı olan üniversiteler ve eğitim yerleşkesi olan  Beşevler bölgesinin eğitim karakterinin  mekansal olarak değiştirilmesinin ilk adımı olan  ve hiçbir şekilde ihtiyaç olmayan caminin yapılması mekana ideolojik müdahaledir. Yargı bir kez daha  Beşevler’de camiye değil eğitim alanına ihtiyaç var demiştir” dedi.

 

“Anıtkabir’e 300 metre mesafede Beşevler merkezde yapılacak cami bölgenin bilimsel karakteristiğini değiştirecek plan kurgusu idi”

Candan şöyle devam etti:

“Mülkiyeti hazineye ait olan 9953 metrekare yüzölçümlü Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Hacettepe Konservatuarının olduğu 24.850,00 m² yüzölçümlü alanı Diyanet işlerine tahsis edilmişti. Bu iki alandaki yapılar hukuksuz şekilde yıkıldı. Anıtkabir’e 300 metre mesafede, Beşevlerin merkezinde yapılacak simgesel bu cami ve külliyesi için plan değişikliği  Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından talep edilmişti. İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin Tandoğan, Bahçelievler ve Milli Kütüphane ‘ye kadar olan bölgede ibadethane, kütüphane ve bilim ve kongre merkezine yönelik ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla söz konusu alanın camii ve külliyesi yapılması, bölgenin bilimsel karakteristiğini değiştirecek plan kurgusu idi. İkinci kez yargıya taşıdığımız bu süreçte verilen iptal kararı önemlidir. Ancak bu süreçte, Konservatuar ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu yıkılmıştır. İktidar mekan üzerinden plan değişiklikleri, yıkımlarla birlikte Cumhuriyet rejimi ile hesaplaşmaktadır.”

“Eğitim dengesi bozulur, cami yapımı teknik gerekçeye dayanmamaktadır”

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan ‘Dava konusu nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin mevzuatta öngörülen analiz ve araştırmalar yapılmadan ve her ne kadar alanın tahsis amacının değiştirilmesine ilişkin ilgili kurumların uygun görüşü alınmış olsa da, söz konusu görüşler haricinde, planın değişiklik gerekçesinin açıklayan nesnel, teknik ve bilimsel veriler ortaya konulmadan hazırlanması, dava konusu alanda eğitim tesisleri alanının dini tesisleri alanına dönüştürülmesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi gereği alanda eşdeğer bir eğitim tesisleri alanı ayrılması gerekirken, davalı idarenin bu yönde bir tasarrufta bulunmaması ve bu haliyle dava konusu alanda eğitim tesisleri yönünden sosyal donatı dengesinin bozulduğu, dolayısıyla dava konusu düzenlemenin geçerli ve tutarlı bir teknik gerekçeye dayanmadığı ve bu yönüyle plan değişikliğini gerektiren zorunlu bir durumun olmadığı sonucuna varılmıştır’’ ifadelerine dikkat çekerek, ‘’Yargı camiye değil eğitim alanına ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur’’ dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi


Toplam Görüntülenme : 1568
Kategori Haberleri

Mimarlar, Atatürk Orman Çiftliği’ni “Beştepe Millet Ormanı” yapan ihaleyi yargıya taşıdı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü’nün Atatürk Orman Çiftliği alanında Beştepe Millet Ormanı Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi İhalesi adı altında ihaleye çıkmasını yargıya taşıdı.
09 Ağustos 2022
Saraçoğlu Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planlarında Bir İptal Daha…
Candan: ”Saraçoğlu Mahallesi’nde yargı kararlarını arkadan dolanarak hukuksuz ve dayanaksız plan yapan uygulayan tüm kurumlar ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”
05 Temmuz 2022
Yargı: Numune Hastanesi taşınmaz kültür varlığıdır, tescil edilmelidir
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet döneminin simgesel sağlık yapılarından olan tehdit altındaki Ankara Numune Hastanesi’nin işlevini koruyarak korunması için mücadeleyi sürdürüyor.
15 Haziran 2022
Adnan Kahveci Parkı’nda yapılaşma ısrarı devam ediyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, daha önce Yenimahalle Belediyesi tarafından ticari yapılaşmaya açılmak istenen Adnan Kahveci Parkı’nın şimdi de Büyükşehir Belediyesi tarafından rekreasyon düzenleme işi adı altında betonlaştırılmaya çalışıldığını bildirdi.
14 Haziran 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!