GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı Kıbrıs Vadisi’ni tehdit eden plan değişikliklerini de iptal etti, vadi kesin olarak kurtuldu

Yargı Kıbrıs Vadisi’ni tehdit eden plan değişikliklerini de iptal etti, vadi kesin olarak kurtuldu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda,  Kıbrıs Vadisi’nin statü değişikliği ile yok edilmesine izin vermeyen Ankara 11. İdare Mahkemesi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan doğa harikası Kıbrıs Vadisi’ne ilişkin plan değişikliklerini de iptal etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,  “Ankara 11. İdare Mahkemesi daha önce açtığımız dava sonucunda, Kıbrıs Vadisi’nin  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından,  Doğal Sit Alanı Koruma Statüsü’nün, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmesi işlemini iptal etmişti. Sürecin peşini bırakmadık ve vadideki doğal yaşamı tehdit eden plan değişikliklerini de yargıya taşıdık.  Ankara 11. İdare Mahkemesi de açtığımız dava sonucunda Çevre Şehircilik Bakanlığı 27.08.2021 tarih ve 1618882 sayılı Olur'u ile onaylanan Ankara ili Mamak ilçesi Kıbrıs Mahallesi "Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" kapsamındaki Kıbrıs Vadisine ilişkin olarak Mamak Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarına ilişkin dava konusu işlemi iptal etti” diye konuştu.

Candan, “Yargı kamu yararını gözetmiş ve vadinin yok olmasına izin vermemiştir. Meslek odaları ve bölge halkı vadiyi korumak için büyük mücadele veriyor. Bundan sonra yapılması gereken vadinin içinde bulunduğu havza sınırlarından hareketle Mutlak Koruma Alanı ilan edilmesidir. Sınır boyunca, korunaklı bir bant oluşturulması da büyük önem taşımaktadır” dedi.

 

Plan değişiklikleri doğal yaşam için tehlike arz etmektedir

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan şu ifadelere dikkat çekti:

“Söz konusu Kıbrıs Vadisinin koruma statüsünün ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" belirlenmesi işlemi neticesinde; alanın kısmen de olsa yapılaşmaya açılabileceği, alanın özellikleri incelendiğinde Ankara'nın ender doğal alanlarından olduğu, birçok endemik bitki türünün mevcut olduğu, yaban hayatının barınabildiği sayılı alanlardan biri olarak göze çarptığı, düşük yoğunluklu da olsa yapılaşmanın bu alanın korunması için tehlike arz edebileceği, ayrıca Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak belirlenen kısımlarda madencilik faaliyetlerine izin verilebileceği dikkate alındığında bunun doğal yaşam için son derece tehlikeli bir durum arz ettiği, turizm ve rekreasyon alanlarına izin verilmesinin doğal yaşamı da tehdit edeceği anlaşıldığından, dava konusu tescil ve Olur işleminde hukuka bulunmamaktadır...’ gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, dava konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların koruma alanlarında yapılabilmesi için öncelikle üst ölçekli planların yapılması ve bu alana ilişkin olarak gerekli düzenleme ve izinlerin alınmış olması gerektiği, bu kapsamda dava konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planların dayanağının 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Bakanlık Makamının 07.12.2020 tarih ve 262445 sayılı Olur'u ile onaylanan, Ankara ili, Mamak ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescili işlemi oluşturduğu, bir başka ifadeyle, koruma alanlarına ilişkin olarak yapılacak planlamalardan önce söz konusu alanların koruma statülerinin ne şekilde olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu durumda; dava konusu planların yapıldığı alanların koruma alanları olduğu, koruma alanlarına ilişkin yapılacak planlamalardan önce alınması gereken izinlerin ve bu alanların yapılaşmaya uygun olup olmadığının ya da hangi şartlar altında yapılaşma ve planlama yapılabileceğinin belirlenmesi gerektiği, dava konusu alanın bu niteliklerinin belirlenmesine ilişkin 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Bakanlık Makamının 07.12.2020 tarih ve 262445 sayılı Olur'u ile onaylanan, Ankara ili, Mamak ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescili işleminin Mahkememizce iptal edildiği, böylece koruma alanlarında yapılacak planlamalara ilişkin dayanak mahiyetinde olan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün belirlenmesi işleminin iptali ile dava konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının yapılmasının olanaksız hale geldiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde bu nedenle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”


Toplam Görüntülenme : 13043
Kategori Haberleri

Bilirkişiler: AOÇ arazilerini parçalayan yol güzergahı, tarihi ve doğal kimliği yok eder
Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ Bilirkişiler haklılığımızı ve AOÇ’nin yollarla talanını gözler önüne sermiştir. Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının  peşini bırakmayacağız Atatürk Orman Çiftliği kırmızı çizgimiz” dedi.
28 Temmuz 2023
Mimarların mücadelesi sonucu, İmrahor Vadisi’ni katledecek planlar bir bir iptal ediliyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nin katledilmesine izin vermiyor.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan değişiklikleriyle yapılaşmaya açılmak istenen İmrahor Vadisi için hukuksal mücadeleyi sürdürürken, yargı da kamu yararına aykırı plan değişikliklerini bir bir iptal ediyor.
26 Temmuz 2023
Yargı, Ulus’ta Roma Hamamı’nı tehdit eden yüksek katlı yapılaşmaya izin vermedi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin  değerini ve potansiyelini yok sayan plan değişikliklerini peşini bırakmıyor.
08 Haziran 2023
İktidarın Saraçoğlu Mahallesi’nde hukuksuz imar planlarına yargıdan iptal kararı
Candan: Saraçoğlu Mahallesini satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar. Kamusal değerini ranta açmak istediler, açamadılar. Saraçoğlu Mahallesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 30 yıldır akıllı inatla sürdürdüğü mücadelenin kazanımıdır. Seçim öncesi halkımıza armağanımız olsun.
10 Mayıs 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!