GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Yargı, Çayyolu’nda kamu yararına aykırı plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu, Cumhurbaşkanlığı hala arazileri yapılaşmaya açıyor

 Yargı, Çayyolu’nda kamu yararına aykırı plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu, Cumhurbaşkanlığı hala arazileri yapılaşmaya açıyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  üst ölçekli planlara aykırı, yoğunluk artıran ayrıcalıklı imar hakkı getiren plan değişikliklerini yargıya taşıyarak,  Başkentin sağlıklı kentleşmesi için mücadeleyi sürdürüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararına aykırı, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan Ankara ili, Çankaya İlçesi, Çayyolu Mahallesi eski 953 parsel ile 954 ve 955 parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.

Ankara 3. İdare Mahkemesi, söz konusu parsellere ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı işlemlerinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, eşitlik ilkesine ve bölge şartlarına uygun olmadığına, bu parseller açısından söz konusu imar planı değişikliklerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme davaya konu imar planlarının uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olabileceğine belirterek, söz konusu planlara ilişkin işlemlerin yürütmesini durdurdu.

 

Candan: Cumhuriyet’in kamu bekçileri olarak kendimize değil, bulunduğumuz tüm mevkilerde kentimize çalışmaya devam edeceğiz.

Konu ile ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan  “Yapılması gereken, betonlaşma değil, doğa ile uyumlu yaşam ve kentleşme politikalarıdır, deprem bizi buna bir kez daha acı şekilde göstermiştir. Çayyolu’nda parsel bazında kişiye özel emsal ile yüksek yoğunluk veren, ağaçlandırılacak ve askeri alanları  yapılaşmaya açan planların  uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle , 3.idare mahkemesi  planların yürütmesini durdurmuştur. Ancak görüyoruz ki İktidar giderayak Ankara’da Yenimahalle ve Çayyolu’nda yine özelleştirme üzerinden kamu arazilerini satıyor ve yapılaşmaya ya açıyor.  Onları da yargıya taşıyacağız “dedi.

Candan şöyle devam etti: “Ankara’da akıl dışı projelerle ekosistem bozuluyor, kentler betonlaşıyor, doğal yaşam alanları ve su havzaları yok oluyor. Yapılması gereken betonlaşma değil, doğa ile uyumlu yaşam ve kentleşme politikalarıdır.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Ankara’nın değerlerinin korunmasına ve potansiyelinin açığa çıkartılarak yaşanabilir bir başkent olması için bilimin  ve tekniğin izinde bir kentleşme politikası uygulanması gerekirken, yönetenler kendine çalışıyor, biz bulunduğumuz her mevkide  kendimize değil  kentimize çalışmaya” Kendine çalışan, rant organizasyonları  ile imar rantını paylaşanlara karşıda hukuk yoluyla mücadeleye devam edeceğiz.  Rant odaklı planlanan yanlış kentleşme politikalarının karşısında Cumhuriyet’in sigortaları, kamu bekçileri olarak duvar olacağız.” 

Bilirkişiler: Plan değişikliği şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, eşitlik ilkesine ve bölge şartlarına aykırı                                                                          

Candan, bilirkişi raporunda yer alan , ‘3194 sayılı İmar Kanunu'nun EK Madde 8'de, ‘Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz’ denmektedir. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.....’ hükmüne rağmen ‘ağaçlandırılacak alan-askeri alan’ kullanımlı açık ve yeşil alan yapılaşmaya açılmıştır. Dolayısıyla bölgede konut ihtiyacı olmadığından alanı değişime zorlayan ihtiyaç veya hizmet gereği kaynaklı nesnel, teknik gerekçe veya zorunluluk bulunmadığından açık-yeşil alanın yapılaşmaya açılmasında kamu yararı görülmemektedir ve yeşil alan koridorunun parçalanacaktır.  Dava konusu plan değişiklikleri, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına, eşitlik ilkesine ve bölge şartlarına uygun olmadığı" şeklindeki tespitlere de dikkat çekti.


Toplam Görüntülenme : 11691
Kategori Haberleri

Bilirkişiler: AOÇ arazilerini parçalayan yol güzergahı, tarihi ve doğal kimliği yok eder
Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ Bilirkişiler haklılığımızı ve AOÇ’nin yollarla talanını gözler önüne sermiştir. Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının  peşini bırakmayacağız Atatürk Orman Çiftliği kırmızı çizgimiz” dedi.
28 Temmuz 2023
Mimarların mücadelesi sonucu, İmrahor Vadisi’ni katledecek planlar bir bir iptal ediliyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nin katledilmesine izin vermiyor.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan değişiklikleriyle yapılaşmaya açılmak istenen İmrahor Vadisi için hukuksal mücadeleyi sürdürürken, yargı da kamu yararına aykırı plan değişikliklerini bir bir iptal ediyor.
26 Temmuz 2023
Yargı, Ulus’ta Roma Hamamı’nı tehdit eden yüksek katlı yapılaşmaya izin vermedi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin  değerini ve potansiyelini yok sayan plan değişikliklerini peşini bırakmıyor.
08 Haziran 2023
İktidarın Saraçoğlu Mahallesi’nde hukuksuz imar planlarına yargıdan iptal kararı
Candan: Saraçoğlu Mahallesini satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar. Kamusal değerini ranta açmak istediler, açamadılar. Saraçoğlu Mahallesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 30 yıldır akıllı inatla sürdürdüğü mücadelenin kazanımıdır. Seçim öncesi halkımıza armağanımız olsun.
10 Mayıs 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!