GÜNCELKENTPOLİTİK GÜNDEMKÜLTÜR SANATBASINDANYAZARLARSOBEDENSOBELEDİKLERİMİZRÖPORTAJLARGEZENTİYUMURTALAR
Ara
Analiz yapmadan, bilim ve teknikten uzak planlara yargı engeli

Analiz yapmadan, bilim ve teknikten uzak planlara  yargı engeli

Hukuka aykırı Mamak Karakusunlar  plan değişikliğinin yürütmesi durduruldu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Başkent’te tüm plan değişikliklerini titizlikle takip ediyor. Doğal açık yeşil alanların korunması, kentte hava koridorunun yok olmaması, depreme dayanıklı yer seçimleri yapılması için kamu yararını savunmaya devam ediyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, hukuka aykırı, Ankara İli Mamak İlçesi Karakusunlar civarında 1/10000 ölçekli uygulama imar planının uygun görülmesi ve tavsiye kararına bağlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım plan değişikliğine yönelik tesis edilen belediye meclis kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açmıştı.

Ankara 18. Mahkemesi, telafisi imkansız zararlar doğacağı gerekçesiyle söz konusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.12.2021 tarih ve 2605 sayılı kararının yürütmesini durdurdu.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara’da ki tüm semtlerde yapılan plan değişiklikleri kent izleme merkezimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Kentteki bölge bölge meclis kararları, bakanlık kararları takip hukuksuz olan ve kamu yararına olmayan her işlemi, üstümüze düşen sorumluluğun gereği olarak yargıya taşıyoruz. Mamak’ta yapılaşmamış alanda sağlıklı bir planlama yapılmadan, parçacıl kamu yararına aykırı plan değişiklikleri yapılmak isteniyor yargı bu bilim ve teknikten araştırma ve analizden yoksun planlamaların telafisi mümkün zararlar vereceğinden yürütmesini durdurarak yöneticilere açık bir mesaj vermiştir ” diye konuştu.

 

Uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkar

Candan, mahkeme  gerekçesinde, “Dava konusu plan değişikliklerinin yeterli araştırma, inceleme ve analiz verilerine dayanmadan yapıldığı, aynı planlama alanı için daha önce açılan davalarda verilen yargı kararı gereklerine tam olarak uyulmadığı, planlamaya konu bölgede yeterli miktarda sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı, yapılan değişikliğin plan ana kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu gibi üst ölçekli planlar ile de uyumlu olmadığı anlaşıldığından,  dava konusu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2021 tarih ve 2605 sayılı kararıyla onaylanan 1/10000 ölçekli uygulama imar planının uygun görülmesi ve tavsiye kararına bağlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, dava konusu işlemin planlamaya ilişkin olması nedeniyle imar mevzuatı uyarınca tesis edilecek tüm ruhsat, izin ve yapılaşma gibi işlem ve uygulamalara dayanak oluşturacağından, davanın bu durumu ve uyuşmazlığın niteliğine göre dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkacağı açıktır” denilerek haklılığımız bir kez daha tescil edilmiştir.

Katılımcı bir süreç işletmeyen bilime kulak tıkayan kent yöneticileri bu yargı kararlarını titizliklikle okumalı

Candan, bilirkişi raporunda, “Ankara ili, Mamak ilçesi, Kusunlar Mahallesi “1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım plan değişikliğinin üst kademe planlara ve planların kademeli birlikteliği ilkesine uygun olmadığı, kamu yararının gerektirdiği bir zorunluluk hali kapsamında değerlendirilemeyeceği ve imar mevzuatının ilgili hükümlerine, şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına aykırı olduğu" tespit ve görüşlerine yer verildiğini bildirdi.

Candan, “Katılımcı bir süreç işletmeyen bilime kulak tıkayan kent yöneticilerine, bu yargı kararlarını titizlilikle okumasını ve aynı hataları ısrarla yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Deprem sonrası yaşadığımız acıları ise hiç unutmamalıyız.” diyerek sözlerini sonlandırdı.


Toplam Görüntülenme : 5628
Kategori Haberleri

Bilirkişiler: AOÇ arazilerini parçalayan yol güzergahı, tarihi ve doğal kimliği yok eder
Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ Bilirkişiler haklılığımızı ve AOÇ’nin yollarla talanını gözler önüne sermiştir. Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının  peşini bırakmayacağız Atatürk Orman Çiftliği kırmızı çizgimiz” dedi.
28 Temmuz 2023
Mimarların mücadelesi sonucu, İmrahor Vadisi’ni katledecek planlar bir bir iptal ediliyor
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nin katledilmesine izin vermiyor.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan değişiklikleriyle yapılaşmaya açılmak istenen İmrahor Vadisi için hukuksal mücadeleyi sürdürürken, yargı da kamu yararına aykırı plan değişikliklerini bir bir iptal ediyor.
26 Temmuz 2023
Yargı, Ulus’ta Roma Hamamı’nı tehdit eden yüksek katlı yapılaşmaya izin vermedi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nin  değerini ve potansiyelini yok sayan plan değişikliklerini peşini bırakmıyor.
08 Haziran 2023
İktidarın Saraçoğlu Mahallesi’nde hukuksuz imar planlarına yargıdan iptal kararı
Candan: Saraçoğlu Mahallesini satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar. Kamusal değerini ranta açmak istediler, açamadılar. Saraçoğlu Mahallesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 30 yıldır akıllı inatla sürdürdüğü mücadelenin kazanımıdır. Seçim öncesi halkımıza armağanımız olsun.
10 Mayıs 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> >>>

Yorumlar
Yorum eklenmemiş.
Yorum için giriş yapınız!